Välkommen till hyrsnutsamhället

Lagar och domstolar är ganska bra att ha. De är visserligen ingen total garant för rättssäkerhet, men de tar oss en bra bit på vägen. Dock är de ineffektiva om en miljon människor begår småbrott, till exempel fildelning. De har inte kapacitet att pröva alla dessa fall och de kan omöjligen legitimera ökade kostnader för att jaga pirater på nätet. 

Lösningen blir då istället privat rättsskipning. Poliser är dyra och måste gå genom domstolar. Istället ger man nu större befogenheter till privata rättighetsinnehavare att hämta ut exempelvis IP-nummer för att kunna bötfälla fildelare. Jag kallar detta för en nedmontering av rättsstaten, Rick kallar det för en retardation till medeltida hämndsystem.

Varför ställer ingen (gammelmedia – tredje uppgiften!) Reinfeldt mot väggen när han dyrt och heligt lovade: ”- Vi tycker att upphovsrätten ska värnas, men vi vill inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration. Det gäller att hitta den balansen.” 

Frågan är vilket område som härnäst blir outsourceat till extrajuridiska maskinerier. 

7 reaktioner till “Välkommen till hyrsnutsamhället”

 1. Ett svarsmail jag fick fr en riksdagsledamot och hans inställning till IPRED frågan, såga gärna sönder detta med bra argument =)). Få stopp på detta märkliga förslag till lag!!

  Jag förstår av Ditt mail att Du tillhör dem som bygger sin syn på Propositionen ”Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område” på föreställningen att en ny princip införs i svensk lagstiftning. Det faktum att lagen inte bygger på Brottsbalken, utan Civilrättens principer skapar uppenbarligen en del förvirring hos personer som inte är bekanta med juridiska frågor.

  En fråga som inställer sig är om Du och de som delar Din uppfattning hellre skulle vilja att denna lag utformades som en del av Brottsbalken, vilket i så fall skulle förutsätta att polis eller annan rättsvårdande instans fick möjlighet att begära ut IP-adresser eller motsvarande som bevis i domstol. Jag tror inte det.

  Som Du kanske vet behandlar våra vanliga domstolar två olika typer av mål – tvistemål (som regleras av Civilrätten, den del av juridiken som inte har med den offentliga rätten att göra) och där två parter står mot varandra, och brottmål där staten är motpart. I civilrättsliga mål är det den kärande som har bevisbördan. Det innebär inte att den kärande parten ”tar över” polisens eller åklagarens uppgifter – i civilrättsliga mål finns varken polis eller åklagare. Den här frågan skiljer sig alltså inte på något sätt från andra, civilrättsliga mål.

  Förslaget till ny lag i frågan om fildelning bygger på civilrättslig grund, precis som motsvarande regler inom andra områden som har med upphovsrättsskyddat material att göra. Om någon fotograferar av en mönsterskyddad produkt och kopierar den för att sedan dela ut den gratis – eller sälja den till rabatterat pris begår vederbörande samma brott som en person som laddar ner/laddar upp en upphovsrättsskyddad produkt.

  Jag delar Din uppfattning att ”nöjesbranchen bör ta tag i sina egna problem”. Men då måste också nöjesbranschen få lagliga möjligheter att göra detta! Där är just i det syftet denna lag har tillkommit.

  I civilrättsliga mål har den kärande parten ansvaret för att visa att motparten uppsåtligen skadat den honom/hemme – och motparten motsatsen. I den offentliga rätten (till exempel brottmål) är det staten genom polis och åklagare som skall bevisa skuld och den svarande (genom sitt ombud) att visa sin oskuld (eller förmildrande omständigheter). Tidigare har detta i praktiken varit omöjligt i upphovsrättsärenden som gäller nedladdning/uppladdning på nätet. Drabbade personer och företag har därför i praktiken varit rättslösa. Genom den här lagen gäller samma regler på nätet som i andra sammanhang.

  För Din kännedom översänder jag ett mail från en hedervärd person som jag tycker säger det som behöver sägas i det här sammanhanget.

  Hej!

  Jag heter Xxxxx Xxxx och jag vänder mig till dig gällande Sanktionsdirektivet. För mig finns det ingen anledning att ljuga om att jag själv laddar ner filer på Internet. Det är inte med stolthet jag erkänner det men samtidigt har jag svårt att ta mitt förnuft till fånga då det inte finns några kännbara följder. Varför ska jag betala för något som går att få tag i gratis om det inte kostar pengar eller leder till några följder? I det nutida samhälle som vi lever i är människan tyvärr tvungen att tänka själviskt. Det råder ingen tvivel om den saken. Vi har varken lust eller råd att tänka på andra då det gäller pengar. Om det finns möjlighet att få saker och ting gratis tackar vi tyvärr ja till det, så länge som det inte gör oss själva någon skada.

  Om det ska finnas någon som helst möjlighet för underhållningsbranschen att fortsätta erbjuda oss kvalitativ underhållning måste det ske en förändring och det är ingen snack om den saken. Det som fungerar för den enskilda individen fungerar inte alltid för den stora massan. Givetvis är det bekvämt för en fattig student som jag att slippa lägga ner pengar på tex film. Däremot kanske man bör ställa sig frågan hur det är den dag då det inte finns en enda bra film att ladda ner pga att det saknas pengar för att producera något sebart? Jag anser att det är din skyldighet som politiker att se till att vi faktiskt börjar gå till videobutikerna igen och slutar ladda ner film gratis.

  Jag ställer mig frågan, hur ska en film, som kostar multum att producera, kunna visas gratis?
  Man behöver inte vara begåvad för att lista ut att den situation som vi befinner oss i idag inte är hållbar då det gäller hanteringen av varor och tjänster. Det måste ske en förändring och du som folkvald representant i Sveriges Riksdag har förmånen att genomföra det. Om du tvekar på om du är för eller emot att Sanktionsdirektivet införs i Sverige ber jag dig förklara vad skillnaden är mellan att stoppa en DVD i jackfickan och att ladda ner samma film från Internet?

  Tack på förhand!

  Mvh Xxxxx Xxxx

  Den här lagen innebär inte att ”en hel ungdomsgeneration kriminaliseras”. Det är redan olagligt att ladda ner/ladda upp immaterielrättsligt skyddat material. Lagen innebär att de som bryter mot lagen också riskerar att drabbas av konsekvenser. Till skillnad mot Dig anser jag att det är en av rättssamhällets viktigaste uppgifter.

  Hälsningar

  LarsE

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.