"Tyskeriet" och västkustfilosofien

Ett kort litet citat från en intervju med Torgny T. Segerstedt den yngre, den första professorn i sociologi (1947), son till Segerstedt den äldre som ju grundade var redaktör för Handels- och Sjöfartstidningen (som grundades av Georg Löwegren 1818).

Under 30-talet förekom det mycken ”tyskeri” på de svenska universiteten, och i Lund var det inte ovanligt att nazister förekom på seminarierna. Segerstedt ger en viss förklaring till hur detta mottogs på västkusten. Ur boken ”Den svenska sociologins födelse” av Bengtsson och Molander (1998) kan vi läsa följande replikväxling.

Bengtsson: Det är påfallande att du skrev din avhandling på engelska, medan alla andra under den här perioden skrev på tyska.

Segerstedt: Det var en göteborgsk reaktion. Göteborg var ju i motsats till övriga Sverige mycket påverkad av engelska tankar.

Molander: Samtidigt skrev också [Bertil] Pfannenstill sin avhandling om en annan hegelian och på engelska. Det var kanske en slump?

Segerstedt: Det var inte helt slumpmässigt. Vi skrev på engelska därför att vi räknade med en engelskspråkig läsekrets. Men Pfannenstill var konservativare än jag och kanske under denna förhitlerska tid mindre plågad av det tyska än jag. Men han var ju samtidigt västsvensk, från Borås, så han kände kanske en viss sympati för det anglosaxiska.

Dessa citat kommer dock ej med i min avhandling. Snarare kan man säga att de ingår mitt personliga projekt av att sätta Borås på världskartan.

6 svar på “"Tyskeriet" och västkustfilosofien”

  1. “Kungl. Maj:ts proposition 272, given Stockholms slott den 2 maj 1947″, “det första officiella dokument, som fastslår att ämnet sociologi skall inrättas vid svenska universitet”, understryker att ämnet “till en del haft en starkt spekulativ, till en annan del en utpräglat empirisk inriktning. Bland representanterna för den spekulativa sociologin återfinnas en rad kända franska och tyska vetenskapsmän. Den empiriska sociologin har däremot framförallt nått en rik utveckling i Förenta Staterna.” Ergo: “Vad det gäller att undvika är en spekulativ sociologi, som på grundval av ofullständigt undersökta fakta uppbygger vittgående och lösliga konstruktioner.”

  2. Jag måste bara fråga; menar du verkligen att Segerstedt grundade tidningen? Jag trodde nämligen att det var Georg Löwegren som grundade den 1818.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.