Teknokratpartiet

Det hade kunnat handla om ett undantagsfall, om en arg bloggare som skrev utan att tänka sig för. Men fallet Anders S Lindbäck rör vi oss tyvärr med ett case som vida överstiger det specifika. I ett inlägg kommenterar han den tillträdande IT-ministern Anna-Karin Hatt så här:

Det har blivit tradition att utse en IT-minister som inte kan frågan och återigen har vi fått en IT-minister utan några kunskaper i frågan. När hon på Valpejln tar upp de tre viktigaste frågorna så finns inte någonting om IT med och tycker att det är ett ganska dåligt förslag att legalisera fildelning på nätet och detsamma gäller avskaffandet av FRA-lagen.

Lindbäck beskriver sig själv som ”60-talist, civilingenjör och blivande politiker”. Det där sista råkade visst faila, av förklarliga anledningar.

För när man jämt och ständigt förespråkar teknokrati framför folkvilja, så är det inte så stor poäng att ens ställa upp i ett val. För att citera Andreas Ekström i den mycket läsvärda boken Efter The Piratebay:

I Piratpartiet har en debatt om begreppet ”hårda mätdata” förts under vintern 2010, med sedvanlig piratisk intensitet. Partiet antog ett värdedokument som enkelt uttryckt slog fast att hårda mätdata, definitiva och oavvisliga fakta, i varje läge ska värderas högre än ”tyckande”. En klassisk teknokratisk ståndpunkt, där den synbarligen värderingsfria siffran sätts före alla sorters mänsklig erfarenhet, reflektion och politik.

Debatten hänvisar till det ”värderingsdokument”, som med ett logiskt felslut föreslår att fakta ska gå före värderingar (varför ens skriva ett värderingsdokument från första början?). Att vi ungefär sedan femtiotalet har övergett den typen av kunskaps- och demokratisyn är en annan femma.

Allt detta hade jag under normala omständigheter helt ignorerat om det inte vore för att just denna typ av uttalanden sabbar för alla som vill påverka IT-frågor framöver. Hur tänker man när man idiotförklarar en IT-minister redan från dag ett, om man samtidigt vill påverka IT-politiken? Nu vill nog inte Piratpartiet det egentligen, utan man vill vinna val, en naturlig form självändamålslighet och  maktfullkomlighet som drabbar organisationer med ledare.

Men man sabbar för andra som försöker bedriva ett vettigt opinionsarbete. Hur trevligt tror ni det är för Anna-Karin Hatt att gå till jobbet en average day när man möts av manliga teknokrater i lila uniformer som skriker sig hesa efter kompetens, kunnighet och hårda fakta? (Som tur är delar ni inte arbetsplats i riksdagen).

Kunskaper använder man för att bedriva politik, för att berika den och för att argumentera. Den dagen man använder kunskap för att avskaffa politik, då avskaffar man samtidigt den folkvilja som man tänker sig kunna representera i en demokratisk ordning.

So please, sluta sabba för andra! Internet är för viktigt för att vinna val på.

17 svar på “Teknokratpartiet”

 1. ”So please, sluta sabba för andra!”

  Nå, to be fair så gör du ju samma sak tillbaka, du citerar Anders och sen drar du alla piratpartister över en kam med ditt ”manliga teknokrater i lila uniformer som skriker sig hesa efter kompetens, kunnighet och hårda fakta” och hugger sen till med ett vasst ”Som tur är delar ni inte arbetsplats i riksdagen”.

  Det kändes säkert ganska gott att sy ihop denna verbala dolkstöt, men jag tycker att du är väldigt orättvis mot många piratpartister som inte är ”manliga teknokrater i lila uniformer”, till exempel Anna T, Johnny O (enligt min humla), Emma (Opassande), Klara (Kurvigheter), Johanna D (Magnihasa), och, inbillar jag mig, jag själv (jag har i alla fall inte lila uniform…).

  Piratpartister är inte en homogen grupp, vi är heller inte så toppstyrda som din arméretorik ger sken av så det faktum att Anders (och, säkerligen, några till Piratpartister) uttalar sig som han gör betyder bara att Anders (samt, då, möjligen en och annan till) utnyttjar sin lagliga rättighet till yttrandefrihet. Ingenting annat. Personligen blir jag ganska irriterad när det hävdas att Piratpartister är si eller så eftersom det är kategoriserande och nedvärderande. Du kan väl knappast mena på allvar att alla Piratpartister är teknokrater och att alla icke-Piratpartister inte skulle vara det?

  Själv anser jag definitivt inte att en politiker måste vara 100% påläst för att få uttala sig eller inneha ett ämbete, däremot blir jag orolig när en politiker låter sin okunskap härja vilt utan att först höra sig för ifall dessa åsikter håller sig inom vissa rimlighetsgränser (som tex grundlagen eller FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna) eller om det möjligen kan tänkas vara så att det finns vissa grundläggande problem (tex att vi inte längre använder oss av skamstraff i Sverige) som bör åtgärdas innan man öppnar munnen i officiella sammanhang.

  Vi har sett vilka klavertramp som Ask lyckats steppa fram under förra perioden och jag får erkänna att jag hyser en viss oro över att Fru(?) Hatt även hon kan tänkas bjuda upp till en yster demokratiföraktande vals. Huruvida hon KOMMER göra det eller ej är förstås en annan femma, men jag är givetvis övertygad om att det förmodligen är mer framgångsrikt att öppna en dialog med henne och försöka övertyga henne om farorna med en övervakningsstat än att låta en mobb skrika sig hes när hon försöker skynda sig in i säkerheten i Riksdagshuset. Det kan komma som en chock för dig att en Piratpartist kan vara så pass nyanserad, men så ligger det dock till och jag vet med säkerhet att jag inte är ensam om att vara pragmatisk samt försöka se gråskalorna i verkligheten (även om jag har en fallenhet för nattsvart cynism emellanåt).

  Jag tänker avsluta den här kommentaren genom att remixa din egen smälek:

  Allt detta hade jag under normala omständigheter helt ignorerat om det inte vore för att just denna typ av uttalanden sabbar för alla Piratpartister oavsett om de är teknokrater eller ej. Hur tänker man när man idiotförklarar ett parti baserat på en persons uttalande?

 2. Qeruiem: Märk väl att detta inte handlar om en piratpartist. Jag hänvisar till det värderingsdokument som jag antar att Piratpartiet har tagit fram i någon form av demokratisk process, och exemplifierar med ett uttryck för detta. Jag känner tillräckligt många piratpartister för att veta att detta inte är en ovanlig åsikt, och genom några enkla googlingar kan vi hitta fler exempel.

  Det kändes inte alls gott att skriva ”denna verbala dolkstöt”. Det gjordes i sorg. Så jag fortsätter att slipa min kniv.

  (för övrigt är dolkstötslegenden ganska osmaklig i sammanhanget)

 3. Så du menar alltså att kunskaper inte är meningsfullt, att det inte är kvalificerande att ha kunskaper i det ämne som man ska vara den högsta makthavaren inom (och därmed diskvalificerande om man saknar nämnda kunskaper)?

  Sorry, men jag kan inte ställa upp på den synen. En person som saknar kunskaper om detta komplicerade ämne kommer ofelbart att hitta lösningar som är enkla, prydliga och fel.

 4. Visst förstår jag poängen med att inte gräva ner sig i skyttegravar, speciellt innan något som helst har uttalats!
  Dock så är jag böjd att hålla med föregående kommentar, som blev ganska träffande.
  Politik är allt för viktigt för att slängas bort, tror att internet politik får vara lite smartare än att ”lämna kyrkan”.

 5. Det skulle inte falla mig in att försöka ”bevisa” för dig att åsikten INTE finns inom Piratpartiet, men jag finner det ändå orättvist att du bygger en kritik mot partiet i stort utifrån vad som är personliga åsikter (i det här fallet Anders) som vare sig är allenarådande eller obestridda internt.

  Det är få personer som är 100% överens med ”sitt” parti, jag är det definitivt inte och det är inte en unik situation oavsett vilket parti vi talar om. Värderingsdokumentet må säga att hårda fakta regerar, men ofta när jag är indragen i PP-relaterade diskussioner så är det visioner och åsikter som ventileras och hårda fakta spelar en ganska liten roll eftersom det, rent krasst, är svårt att få fram hårda, obestridliga fakta om varenda liten pyttedetalj som rör mjuka frågor. Så oavsett vad värderingsdokumentet säger så är det ord på ett papper som dåligt speglar verkligheten ens inom PP.

  Hårda fakta kan vara bra som argument för vissa specifika frågor, som tex att vi idag vet empiriskt att datalagringsdirektivet har påverkat Tyskland negativt rent socialt, men det är ett synnerligen värdelöst verktyg när det till exempel gäller att ta fram ideologier och framtidsvisioner eftersom hårda fakta alltid får ett dåtidsfokus som möjligen kan fungera som grund till men inte ersättning för ”mjukare” resonemang.

  Därmed inte sagt att du inte har poänger, men jag tror din kritik skulle vara mer konstruktiv och bli tydligare om den inte framfördes i ett så kategoriskt tonfall.

 6. Jag är varken kulturarbetare eller idrottare, men jag ger inte mycket för Lena Adelsohn-Liljerot som kultur- och idrottsminister.

  Anders Lindbäck är i sin fulla rätt att, evidensbaserat av vad andra ministrar åstadkommit, hysa tvivel rörande Hatts kompetens.

  Värre är väl att man kan hysa tvivel rörande Hatts intresse och vilja. Men jag kan hålla med om att man kan ge henne ”the benefit of a doubt”.

  Varje fungerande regering behöver ha något ”bondeoffer”/ en ”offeranod” att skjuta skulden på när något går snett. Hatt är kanske tänkt som sådan?

 7. Anders Troberg: Makthavare anställs inte på ett CV av en företagsledning utan av folket. En regering skall regera så länge den har folkets förtroende. Ser inte hur andra faktorer skulle kunna avgöra i ett demokratiskt samhälle.

  Viktualiebrodern: Bra att du bekräftar att Lindbäck inte är ensam i det här.

 8. Qeruiem: Varför inte bemöta ett kategoriskt utfall i ett kategoriskt tonfall? Sen när började man dra sig för kritik av organisationer som för EN politik?

  I fallet datalagringsdirektivet håller jag med dig. Där används kunskap som goda argument i en politisk sakfråga, utan att kringskära en demokratisk process. Mer sådant behöver produceras, av flera aktörer.

 9. Christopher, om du med ”utformat av rick och hastigt klubbat av styrelsen” samt ”inte rört eller ändrat på trots kritikstormar i partiet” menar en demokratisk process så har du rätt, då är värderingsdokumentet sannerligen demokratiskt antaget. Oavsett vad man tycker om den s.k. demokratiska processen så kan vi ju iaf konstatera att det är ett beslut taget på ett sätt som stämmer överens med de värderingarna…

 10. Det är inte din kategoriska moteld jag kritiserar, det är det faktum att du bemöter Anders S med en befogad kritik, men i stället för att avlossa salvan mot honom (eller honom samt andra som uttalat liknande åsikter) så öppnar du eld mot en heterogen grupp med en retorik som insinuerar att Piratpartister inte har någon spridning värd namnet vad gäller verklighetsuppfattning.

  Dvs din retorik befinner sig på samma nivå som när Jimmie Åkesson beskriver sin uppfattning om ”muslimproblemet”. Ska du lyfta dig över den nivån får du antingen vara kategorisk mot en bestämd person (dvs där det finns fog för din kritik) eller vara lite mer nyanserad mot en grupp (eftersom få grupper är homogena nog att förtjäna den typen av generaliseringar). Är du kategorisk mot en grupp blir det väldigt svårt att se det som något annat än som ett omotiverat påhopp.

  Återigen; du har poänger, men poängerna dränks av fientlighet.

  Eller på ren svenska: Vänligen ge fan i att anklaga mig för vad andra vräker ur sig. Om jag säger nånting som du anser är käpprätt åt helvete får du gärna gå i polemik med mig, men du kan väl för fan inte lasta mig för vilka grodor Anders S vräker ur sig!?

 11. Qeruiem: Meh, sen när blev ett parti en folkgrupp? Om du läser noga ser du att jag kritiserar 1. Lindbäck, 2. Andra som tidigare gjort tidigare gjort dessa uttalanden, 3. Ett formellt dokument som står för partiets officiella linje.

  Jag sysslar inte med identitetspolitik. Om de som identifierar sig som piratpartister tar illa upp av kritiken 1. 2. och 3. så får de väl byta parti eller göra något åt det.

  Så jag ser inte hur jag skulle lasta just dig, så länge du själv inte tar på dig den lasten.

 12. Heta känslor.

  Kan bara hålla med om att värderingsdokumentet är ett stycke skräp som bör förpassas till avfallskvarnen å det snaraste. Sammys kommentar ovan sammanfattar läget rätt bra. En av flera saker att ta itu med internt när alla hunnit samla sig efter valet.

  I övrigt tycker jag inte tonen här inbjuder till diskussion av det konstruktivare slaget.

 13. ”Hur tänker man när man idiotförklarar en IT-minister redan från dag ett, om man samtidigt vill påverka IT-politiken? Nu vill nog inte Piratpartiet det egentligen, utan man vill vinna val, en naturlig form självändamålslighet och maktfullkomlighet som drabbar organisationer med ledare.

  Men man sabbar för andra som försöker bedriva ett vettigt opinionsarbete. Hur trevligt tror ni det är för Anna-Karin Hatt att gå till jobbet en average day när man möts av manliga teknokrater i lila uniformer som skriker sig hesa efter kompetens, kunnighet och hårda fakta? (Som tur är delar ni inte arbetsplats i riksdagen).”

  Det här är inte riktat till Anders S eller till andra med samma åsikt, det här är med klart fokus på ”Piratpartister” som grupp. Alltså känner jag mig träffad.

  Men ok då, om du prioriterar att veva vettlöst så kan jag förstås inte hindra dig. Jag vidhåller dock att det är tråkigt att den poäng du faktiskt har försvinner i vevandet. Förhoppningsvis plockar någon annan upp poängen och för den vidare på ett mer sakligt sätt.

  Nu är det dock dags att sova på saken. Natti. 🙂

 14. Asså, det här är inget remissvar eller konstruktiv kritik. Det har ju till och med skrivits i böcker om kunskapssynen som jag lyfter upp, så frågan är om det överhuvudtaget går att göra ting tydligare.

  Syftet är snarare att visa att man inte kan idiotförklara tillträdande ministrar utifrån deras ”IT-kunskaper”. De kommer att fatta beslut i fyra år, och då har man knappast bäddat särskilt smart för ett opinionsarbete, som i huvudsak bedrivs utanför piratpartiet.

 15. ”Anders Troberg: Makthavare anställs inte på ett CV av en företagsledning utan av folket. En regering skall regera så länge den har folkets förtroende. Ser inte hur andra faktorer skulle kunna avgöra i ett demokratiskt samhälle.”

  Regeringen tillsätts av folket, ministrar tillsätts av regeringen. Det är rimligt att folket kräver att regeringen tillsätter kompetenta ministrar, inte första bästa pajas som råkar stå i kö för en ministerpost som tack för lång och trogen tjänst.

 16. Är det verkligen en galen ide att kunna kräva att en person som ska sitta och bestämma i en viss fråga vet vad hen pratar om?

  om inte så skulle lika gärna jag kunna ta posten som statsminister… Jag har ingen aning hur man styr ett land… Men det spelar väll ingen roll, eller?

 17. Tycker det är synd att du lägger ord i min mun som jag inte tagit. Min kritik mot utnämningen av IT-ministern är just kritik av utnämningen av en IT-minister utan IT-kunskap. Det är tyvärr du som idiotförklarar henne – i andra namn – men ändå.

  Jag kritiserar utnämningen, inte ministern. Tror faktiskt att hon vet om att hon inte har några större IT-kunskaper då hon tog jobbet så ser inte varför det skulle få henne och känna sig dåligt till mods ?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.