Spekulation om panspektrocismen

Panspektrocism (substantiv, härlett ur eng. “panspectron”): P är det sociala diagram som trängt undan 1900-talsfilosofen Michel Foucaults panopticism. Samtida produkter för upprätthållande av social ordning – så kallade “UniMod”-verktyg och algoritmen sMart® –  är relativt unga företeelser.

Det var först under 2000-talets början som tekniker för universell modulering (omvandling av analoga egenskaper till digital data) och filtrering/sökning (data mining) sammanföll i konkreta tillämpningar. 2022 års Stockholmsfördrag (som föreskriver att alla produkter som säljs i EU måste förses med RFID chip) och diverse biometriska teknologier tillåter oss nu logga alla beteenden; nämnda neurala algoritm (Wal-Marts patent US200880666023) finner mönster och förutsägelser utifrån databanker. P är alltså relaterad till två maskinska fyla, som under 1900-talet aktualiserades i loggar över ip-nummer och betalningsmedel, datoriserad regressionsanalys, samt relationsdatabaser.

P kommer ur begreppet “panspectron” som myntades 1991 av President Manuel DeLanda, som vid denna tid lämnat sin filmarbana till förmån för filosofin. Panspektron blev namnet på den övervakningsapparat (utvecklad av National Security Agency) som fångade in stora mängder data genom avlyssnad radiotrafik. Panspektron var alltså det första övervakningssystem som ersatte en centraliserad, optisk (mänsklig) blick med den distribuerade och spektriska blicken, som även registerar det som är osynligt för det mänskliga ögat.

Ps effektivitet som socialt diagram bygger på dess förmåga att använda nämnda fyla till räffla rum utan inspärrning. På detta vis kan flöden av människor, pengar, artefakter och idéer etc. kontrolleras och föregripas. P skapar även ekonomiska skalfördelar och möjliggör upprättandet av laboratorier genom realtidsövervakning av vardagsbeteenden. Således är P centralt för dagens terroristbekämpning, kreditkortskontroll, logistik, bioinformatik etc.

Dr. Palmås (civilsociolog)

C. Kullenberg (flödesontolog)

Denna text skulle egentligen publicerats i det Gläntas Encyklopedi över framtidsord (ca. 50 år i framtiden), som kommer ut idag. Men den föll bort på grund av tekniska orsaker. Jag har dessutom själv skrivit om framtidsordet fröa/igla (översättning av seed/leech), men jag hittar inte dokumentet på min data. 

Problemet med texten är väl att den i princip utspelar sig redan idag

Nu däremot ska jag till Gläntas fest på Värlskulturmuséet! 

Se även Kalles blogg där ”99-tänk” redovisas och läs Copyriots bidrag till encyklopedin där ”kopimism” definieras i tidningen. 

3 reaktioner till “Spekulation om panspektrocismen”

 1. Suveränt sammanfattande text!

  Jag hade bara ett par ställen där jag själv skulle behöva lite mer för att begripa:

  — Här skulle man ev kunna utveckla hur kontroll möjligtvis skulle kunna övergå till makt (lydnad):
  ”Ps effektivitet som socialt diagram bygger på dess förmåga att använda nämnda fyla till räffla rum utan inspärrning. På detta vis kan flöden av människor, pengar, artefakter och idéer etc. kontrolleras och föregripas.”

  — Här skulle man ev behöva förklara varför en ny effektiv kontrollteknik skulle tränga undan en gammal effektiv disciplineringsteknik:
  ”sociala diagram som trängt undan … panopticism.”
  Tränga undan borde väl innebära att det ena skulle kunna ersätta det andra? Eller att det finns någon sorts koppling som skapar konkurrens eller undanträngande-effekter av något slag. Jag skulle behöva lite hjälp att upptäcka den dynamiken (ickelinjära förstås …)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.