Sein und Zeit, §8

Den åttonde paragrafen är egentligen bara en slags disposition inför del ett och två av Sein und Zeit. Men då jag i exegesens namn inte tillåts förringa en enda sats i boken är det så skaffat att paragrafen måste utredas grundligt. Hela serien läser ni här (app, app… börja från början! Fusk leder ingenvart ;)).

Tillåt mig därför introducera:

§8. Avhandlingens uppläggning

Trots att paragrafen bara är två sidor lång finns det en hel del för det filosofiska smörgåsbordet att servera oss. Det är nämligen så att Heidegger tvingas till några viktiga sammanfattningar som motiverar själva uppläggningen. Passager som dessa kan alltså vara mycket värdefulla om man vill ta ett helhetsgrepp om verket man har för handen.

Frågan efter varats mening är den universellaste och tommaste av alla; i själva denna fråga ligger dock tillika möjligheten att på skarpast möjliga sätt individualisera densamma efter varje särskild tillvaro. (63)

Hur kan en fråga vara både universell och samtidigt tom? Det verkar det ju som en ordentlig motsägelse i att en sådan fråga kan vara skarp på ett individualiserat och särskilt sätt, samtidigt som den är universell och tom. De logiskt inriktade filosoferna skulle börja gapa om nonsens, vilket de säkerligen även gjorde kring slutet av 1920-talet.

Men, låt oss då inte glömma bort hur de individuella särskildheterna (haecceitas, dettaheter, singularitetspunkter, fraktaler) kan innefatta och innesluta det generella immanent i det specifika. Heideggers poäng med ovanstående formulering är troligtvis ett sätt att ställa varafrågan bortom Kant och Hegel för att lägga grund för Sein und Zeits analys av tillvaron. Några rader längre ned läser vi:

Varabegreppets universalitet står inte i strid med undersökningens >>specialitet>> – dvs med uppgiften att tränga fram till detta begrepp via en speciell tolkning av ett bestämt varande, /människo/tillvaron, inom vilken den horisont ska uppnås som gör det möjligt att förstå och utlägga varat. (63)

Vägen fram till den generella utläggningen måste alltså gå via det partikulära. Det är inte möjligt att göra tvärtom, det skulle endast leda till a priorisk kunskap, något som vi med all önskvärd tydlighet lärde oss av med i de föregående paragraferna. Analysen måste alltså vara situerad i det bestämt varande. Ett ytterligare förtydligande, som följer direkt efter citatet ovan, lyder:

Detta varande är i sig självt >>historiskt>> (>>geschichtlich>>), varför den egentliga ontologiska genomlysningen av detta varande med nödvändighet blir till en >>historisk>>(historischen>>) tolkning av den samma. (64)

Det är därmed slut på inledningen till Sein und Zeit, och vi står i grepp att sätta de filosofiska tänderna i första delen. För att summera de första åtta paragraferna kort kan man säga ungefär så här:

  1. Frågan efter varat har fallit i glömska och måste återigen väckas. (§1)
  2. Frågan efter varat måste ställas i dess vara. (§2)
  3. Varafrågan är inte apriorisk, utan kartläggande. (§3)
  4. Tillvaron är ontisk på grund av sin existens, och därmed med nödvändighet ontologisk. (§4)
  5. Tidsligheten är en horisont för varaförståelsen snarare än ett linjärt och mätbart raster. (§5)
  6. Tidsligheten föregår oss hela tiden, och måste därmed friläggas i sin grundförfattning genom destruktion. (§6)
  7. Fenomologin syftar till att komma till sakerna själva, det sig-i-sig-självt-visande. (§7)
  8. Frågan om varat måste ställas utifrån det >>speciella>> för att kunna nå det generella.

Dessa åtta paragrafer tål att läsas flera gånger. Trots att de bara spänner över ett fyrtiotal sidor, är det oerhört rika på referenser både till samtida filosofi och ända tillbaka till grekerna. Men just detta gör att det är tung läsning ur bildningssynpunkt. Det finns säkerligen en hel del jag har förbisett (kommentera mer än gärna), men jag har försökt hålla mig strikt och inte vandra iväg för långt i idéhistoriska labyrinter. Det är ju trots allt filosofin som är det viktiga, allt annat vore ju filologi.

Med dessa förberedelser borde vi vara väl skickade att ta oss an den förberedande fundamentalanalysen av tillvaron!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.