Monadologiska undersökningar 3: Visualisera kommentarsfält på Facebook

faschmap

Jag blev lite knäpp av att bara göra något halvgjort i förra inlägget. Så här kommer någon form av fortsättning, dels ett lite mera aggressivt inhämtningsskript och dels ett sätt att skapa nätverksfiler av datan som man får ned från facebook.

Först testade jag att hämta ned så mycket jag kunde från ett gäng nyfascistiska Facebooksidor. Mest för att se om det fanns kopplingar på monad/divid-nivå. Jag uppgraderade det förra skriptet att iterera över en dictionary och spara i en ny katalog med passande filnamn:

from facepy import GraphAPI
from django.core.serializers.json import DjangoJSONEncoder
import json
import time
import os

fascistfeeds = {"Sverigedemokraterna": 676246449160270,
        "Avpixlat": 1456773041274824,
        "SvP": 277195872311475,
        "Sdkvinnor": 169003303168526,
        "Ungsvenskarna": 1491422081182615,
        "Sdkuriren": 665250476818577,
        "Samtiden": 256690774389618,
        "Folkomrostningen": 1710097892544837,
        "Giveemhell": 1075216222492967,
        "Kabbelsvetsarn": 742925315824067,
        "Armanrasist": 146597985381739
        }

#Create a directory with today's date.
print("Today's date is:" + time.strftime("%Y%m%d"))
todaydate = time.strftime("%Y%m%d")

if not os.path.exists("scrape" + todaydate):
  dirdatename = "scrape" + todaydate
  os.makedirs(dirdatename)
else:
  print("Directory already exists, exiting.")
  quit()


for key, value in fascistfeeds.items():
  print(key, value)

  group_id = "%s" % value
  access_token = "Put here the token from https://developers.facebook.com/tools/explorer/"
  graph = GraphAPI(access_token)
  pages = graph.get(group_id + "/feed", page=True, retry=3, limit=1) #This is the number of posts per file!! original value 1
  i = 0
  for p in pages:
    print('Downloading page', key, i)
    with open('%s/%scontent%i.json' % (dirdatename, key, i), 'w') as outfile:
      json.dump(p, outfile, indent = 4, cls=DjangoJSONEncoder, ensure_ascii=False)
    i += 1

Urvalet är pseudo-slumpmässigt. Jag klickade bara runt lite i den bruna sörjan för att få mera data. När jag körde skriptet ovan fick jag hem 7858 postningar som sparas i varsin fil, sammanlagt 168 Mb data.

Redan här har man en datamängd som man kan jobba rätt bra med. Man kan söka efter ord och användare. Troligtvis finns det intressanta saker man kan göra med alla kommentarers fulltext, deras språkbruk, vem som säger vad etc. Men det är en annan form av analys.

Jag är intresserad av hur vanligt det är att en person kommenterar på en post på Sverigedemokraternas sida och sedan går över till Avpixlat och gör det samma, och så vidare längs hela datamängden. Då får vi fram en relation mellan dessa två aktörer som är medierad av en divid. Sverigedemokraterna och Avpixlat kan närma sig varandra till exempeln när en en Sd-politiker skriver på nyhetssidan. Men ett närmande kan också ske ”underifrån” i och med att en aktör-divid kommenterar på båda sidorna, ett närmande som är minst lika viktigt för att skapa associationer. Att den ena aktören är en politiker och den andra en ”helt vanlig människa” är inte nödvändigtvis en gradskillnad, utan snarare en slags modulation av en liknande relation. Attraktion är en kraft för mikrofascismen.

Nog med teori! För att vaska fram de aktörer som kommenterat på sidorna som nedskrapats från Facebook, skrev jag det här krytpiska skriptet:

from gexf import *
from json import load
from os import listdir
import hmac
import hashlib


gexf = Gexf("Facebook interactions", "Comments to Page")
graph = gexf.addGraph("directed", "static", "Facebook directed network")

edgelist = []

#### Multi file parser from directory
for filename in listdir("scrape20151128/"): #change path here (1/2)
  with open("scrape20151128/" + filename) as currentFile: #change path here (2/2)
    jsondata = load(currentFile) #parse json.

  ###The hash function. Note that the hashlib function needs to
  ###be inside the loop to preserve data integrity.
  for item in jsondata['data']:
    #print(item['from']['name'])
    targetgroup = item['from']['name']

    #This loop extracts comments. make sure to separate "i" and "item"
    #Change whatever you want to print.
    try:
      if item['comments']['data']:

        for i in item['comments']['data']:

          digest_maker = hmac.new(b'rep7ac3withs0p3recretk3y', i['from']['id'].encode(), hashlib.sha256)
          #print("Encrypted id: " + digest_maker.hexdigest()) #for debugging
          hasheduser = digest_maker.hexdigest()
          user = i['from']['id'] + i['from']['name'] #Plaintext user, for debugging only.
          #print(hasheduser + targetgroup)
          #strhasheduser = hasheduser.decode(encoding='UTF-8')
          graph.addNode(hasheduser, hasheduser)
          graph.addNode(targetgroup, targetgroup)
          edgelist.append( (hasheduser, targetgroup) )

    except KeyError:
      break

#print(edgelist) #for debugging

for k, v in enumerate(edgelist):
  print(k, v[0], v[1])
  graph.addEdge(k, v[0], v[1])
  #print(k, v)

output_file=open("fascistfeeds.gexf","wb")
gexf.write(output_file)

Om allt går som det ska så spottar skriptet sedan ur sig:
Facebook directed network directed static
number of nodes : 13138
number of edges : 73721

Den .gexf-fil som sedan genereras kan öppnas med Gephi. Det blir lite kärvt med minne och processor vid så här stora datamängder, men det gick på min laptop.

På bilden ovan (ursäkta unicode-haveriet, någonstans i Gephi gick det fel) ser vi alltså facebook-sidorna som de stora noderna. Varje gång en divid kommenterar på en sida, skapas en relation, en så kallad ”edge”. Varje divid kan kommentera på flera olika sidor (de hashade facebook-idnumrena håller reda på dem utan att avslöja identiteten) vilket gör att sidorna hamnar lite närmare varandra.

Det här var återigen bara ett test. Inga slutsatser att går att dra av resultatet. Men däremot borde det gå att fundera på vad som kan göras rent metodologiskt.

2 svar på “Monadologiska undersökningar 3: Visualisera kommentarsfält på Facebook”

 1. Anonym: Inte vad jag känner till. Men i allmänhet kan man väl säga att det var kaos som följde i alla länder förutom möjligtvis Tunisien.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.