Lulzologica dramatica

Den ”lulzologiska” forskningen går som sagt vidare och genererar många intressanta diskussioner. Några generella betraktelser över vad som framkommit kan kan summeras. Teserna är i högsta grad tentativa, så jag ser fram emot diskussion:

1. Doing it for the lulz står i opposition med Serious business på en fundamental nivå som har karaktären av en ”livsform”.

Distinktionen skall förstås deskriptivt, snarare än normativt. Varje utsaga om vilket sätt är rätt eller fel att vara på kommer med nödvändighet att innebära serious business, vilket skulle bryta symmetrin. Distinktionen tillåter oss att fråga hur något blir till, och i vilken utsträckning lulz påverkar större helheter.

2. Trollandet är ett speciellt modus av både lulz och serious business, och ur dessa faller ett antal typer av troll, varav de huvudsakliga utgörs av lulztrollet och sorgetrollet.

Dessa kan i sin tur delas in i mindre och mera detaljerade klasser och kategorier. Även om sorgetrollen kan resonera med varandra (som i ljudresonanser) opererar de för det mesta ensamma, även om konspirationsteoretiker och anhängare till politiska partier eller föreningar gärna klumpar ihop sig. Lulztrollen kan även de agera ensamma, men de slätar endast ut rum om de konspirerar (som i latinets con spirare – ”andas tillsammans”).

3. Både lulztroll och sorgetroll kan i varierande grad använda sig av nätets anonymitet, men i helt skilda syften.

Eftersom sorgetrollen sysslar med serious business och vill säga sanningen, och därmed få ”rätt”, används anonymiteten i huvudsak när det har gått så långt att sorgetrollet anser att ”sanningen är obekväm”. Bland dessa finner vi konspirationstroll, kvinnohatartroll och allmänna högerextremister. I övrigt är de flesta sorgetrollen antingen omedvetna om vilka spår de lämnar efter sig, eller struntar helt i anonymiteten eftersom de mer än gärna står för sitt trollande.

Lulztrollen begagnar sig likaså av anonymitet i varierande grad. Lulzande som en livsstil kan vara en integrerad del av en persons subjektivitet och sker då oftast helt öppet. ”I did it for the lulz” en del lulztroll ibland säger. Från Intensifiers sida kan man säga att mina inlägg om Agnes, Britney Spears och Basshunter was for the lulz, inlägg vars effekt blir allt högre om de drabbas av sorgetroll i kommentarsfälten. Därmed inte sagt att jag inte gillar dessa artister – de är genier!


Mikrotaktiskt lulztrollande är dock oftast helt anonymt eftersom dess kraft hämtas ur ett samarbete av asignifierande och de-indivudualiserande praktiker där en heterogen sammanslutning av människor tillåts att act as one. Eftersom lulztrollande inte har karaktären att utsäga sanningen om något, är individens ”författarfunktion” helt verkningslös. Dessa lulzräder har ofta bestämda mål, exempelvis ett företag, en individ, ett land eller en organisation. Om de lyckas ger de ofta upphov till internet-memer, exempelvis narvalen, longcat, Rick Rolling, och Svensk-Finska Församlingen (för att ta ett svenskt exempel). Memstatusen av en lyckad trollning kan vid senare tillfälle nyttjas i populärkulturen. Exempel på detta är I Can Haz Cheeseburger och Failblog, som båda hämtar sina success-stories genom ett semiosfäriskt tryck uppbackat av nätmemer, dock under det ständiga hotet om att bli trollade tillbaks till modermodemet.

Bloggosfärens kanske mest uppbyggliga kommentator, Marcus, skriver i anslutning till den föregående posten om lulz följande:

Någonstans känns det som om sorgetrollet opererar med n+1 dimensioner: Det anlägger en mer eller mindre godtyckligt vald referensram (en viss föreställning om feminism/muslimer/kapitalism/världskonspirationen och dess orsaker exempelvis), som tillåter det att ta vilken punkt som helst som ingång, anta en relativt diskussionen annan riktning och sätta en annan hastighet – trollet kastar sig helt enkelt in i diskussionen utan “hänsyn” till vad diskussionen handlar om eller försöker reda ut, vart den är på väg, eller överhuvudtaget hur just den diskussionen där fungerar.
/…/
Lulztrollet opererar i n-1 dimensioner. Det är också ett hot mot diskussionens conatus, men – och detta är den kvalitativa skillnaden – den fungerar vektoriskt, den har en absolut rikting och hastighet som bara är dess egen, som utgår från den själv, och inte relaterar till vare sig diskussionen som sådan eller en transcendent referensram. Den använder samma utslätande praktik, men den är inte förankrad i något externt, transcendent, utan utövas bara för sin egen skull, for lulz.

Marcus har här helt rätt i beskrivningen av de två trolltypernas existenser. De opererar med två helt skilda logiker. Och som även påpekas i kommentaren handlar det alltså här inte om individers egenskaper, utan snarare om hur trollande sätts samman som en kollektiv handling.

Sorgetrollen kan skapa anafylaktiska tendenser i en kommentarstråd eller i en chatkanal, om det inte hanteras. De ka få ett debattklimat att vika av mot en avgrund av bitter stämning och upprörda och sårade deltagare. Eftersom de för de mesta är off-topic så har de sällan något att bidra med annat än sin egen agenda, som grundar sig i serious business.

Lulztroll däremot lever på att skapa drama för dramats egen skull – for the lulz. Dock misslyckas lulztrollet om ingen bryr sig, eller vid misslyckad koordinering (så kallad cancer). Det är på så sätt lulzet opererar i N-1 dimensioner, som Marcus påpekar ovan, och fungerar utslätande över ett territorium så länge energin kan extraheras ur trollandet som sådant.

Trollande, oavsett typ, kan alltså kasta nätvaron längs avgrundsdjupa destruktionslinjer. Dock är det endast lulztrollandet som har en skapande potential, oavsett om det gäller att bringa diktaturer eller fascister till knäna (en form av motstånd) eller skapa nästa stora internetmem.

      /___/
     /    
     | #  # |
       @  |
       _|_ /
     / short ______
     / _______ ___  
     |_____   __/
     | cat__/
     /is short 
     /  ____  
     | /   |
     | |   | |
    / |   | 
    __/   __/

9 reaktioner till “Lulzologica dramatica”

 1. Strålande summering – verkligen! Jag ansluter på några punkter, som börjar som två kritiska frågor:

  1. Måste lulztroll vara ”koordinerade” (och konspirerande) för att kunna släta ut rum? Jag tyckjer exempelvis att den skitnödiga forumtråden som utsätts för narvalstrolleriet är just precis ett rum, och att det effektivt – om än bara tillfälligt – slätas ut av en ensam krigare.

  2. Lulztrollande har onekligen produkter, nätmemer är det tydligaste exemplet, men varför inte erkänna det nästan fulländat destruktiva i att ”bringa fascister till knäna” by means of lulz? Upprättandet och bibehållandet av ett slätt rum är ju inte alls uppbyggligt (tack för det epitetet förresten – mycket vackert! 🙂 ), även om det är en förutsättning för många av internätens grundläggande funktioner (smittspridning/memspridning exempelvis): Rummets släthet gör kopplingsbarheten, därmed produktiviteten och kreativiteten, så hög.

  Huruvida ett lulztrollande är något positivt eller negativt beror alltså på vilka räfflor det slätar ut (hur man värderar dem), och vilken produktion själva uslätandet möjliggör. Men jag har svårt att på denna abstraktionsnivå se hur lulztrollandet är produktivt i sig.

  Vi är oundvikligen på väg mot tanken på ett protokollstyrt motstånd, vad som kanske ibland kan kallas mikrotaktiskt motstånd, eller rentav en molekylär revolution…

  Vackra werebuild.eu lånar ju koordineringsprotokoll från exempelvis lulzraider, men bygger in egna räfflor – jo, det är faktiskt en adekvat term här (vilket visar att räfflor inte heller är varken positiva eller negativa i sig) – i form av bl a uppförandeprotokoll (trevlighet, saklighet etc).

  Detta är mycket intressant! Både rättshaverister med Sanningen som drivkraft, och motståndsgrupper med en Sak för ögonen, bygger sitt motstånd från en supplementär dimension (n+1). De kan dra igång kraftfulla krigsmaskiner (rättshaveristerna först om de av någon anledning inte är ensamma), men som alltid är underställd en åtminstone mikrofastistisk organisation.

  Men motstånd kan också konfrontera makten med protokoll: Motstånd kan organiseras kring en samling praktiker som verkar utslätande – en beredning av marken för ett byggande, för produktion – men som vilket syfte som helst kan koppla upp sig mot och använda sig av. Det är ju inte intressant varför någon vill bekämpa övervakningssamhället, när de anammar motståndsprotokollet. I teorin kan Al-Qaida och organized crime teama upp sig med liberala rättighetskämpar, lulztroll, dryga AFA-aktivister – och vanliga nätälskare – utan att det faktiskt förändrar ett dugg. Bara om moståndskampanjen kräver erkännande av en Sanning för att kunna organisera sig, är det relevant vilka som deltar med vilka syften.

  En not: Här är det viktigt att motståndet producerar och engagerar sig i vaga begrepp (”vag” är här menat i en entydigt positiv bemärkelse) som nätneutralitet, öppenhet, och integritet (som en produktiv förutsättning i anslutning till öppenhet, kopplingsbarhet, multiplicitet etc, snarare än den exklusiva rätten till en viss sfär eller något sådant blaj).

 2. Några fragmentariska tankar: det verkar som att lulztrollen till skillnad från sorgetrollen inte tycks bry sig om hur situationen utvecklas efter att trollandet inletts. Alla riktningar är önskvärda. Jämför exempelvis narvalarna: det kan väl antas för självklart att deras entré i tråden inte syftade till att styra över diskussionen på narvalar; däremot har jag sett många liknande trådar saboteras av sorgetroll som försöker anmäla moderatorer för att de tagit bort deras inlägg eller någon annan uppfattad ”kränkning”. Från en serious business till en annan.
  Därmed inte sagt att lulztroll alltid syftar till att helt och hållet torpedera diksussionen (släta ut rummet) och sorgetroll till att helt och hållet styra om den (eller styra /något annat/ längs med räfflingen.)

  Detta väcker frågan om lulz kan uppstå utan serious business att vara annorlunda i förhållande till. Det kan vara värt att minnas att lulz-ex-nihilo som lolcats delvis har bildat sediment på grund av att bilderna traderas som lulziga avbrott i arbetsdagens serious business.
  (Detta kan kanske belysas av hur vissa mer organiserade lulztroll har utvecklat mer eller mindre fasta tekniker för att infiltrera olika sammanhang och låtsas vara en del av serious business, för att sedan plötsligt bryta ut i koordinerat trollande for the lulz.)

 3. Oj, vilka intressanta kommentarer!

  Marcus:

  1. Nej, de måste inte vara koordinerade, fast ändå måste de det. Varje ”individ” är ju alltid several… och i narvalsfallet vet vi inte om det är en person eller flera som är samordnade. Hastigheten på posterna och förarbetet är nästan lite för synkat för att bara var en person… men det är bara spekulation.

  2. Yes. Jag har inget emot destruktion så länge det ger sig an de rätta räfflorna. Och i vissa fall räfflor över huvudtaget. Rum, oavsett hur ”bra” de än är, mår kanske bra av att slätas ut för att byggas upp på nytt ibland.

  Och ja, werebuild.eu lånar inte bara metoder utan till och med faktiska kodsträngar från lulzraidswikis. Dessa formerar en kunskapsbas som är väldigt minimalistisk, på gränsen till protokollartade, som kräver väldigt lite energi för att kunna användas.

 4. mlowdi: Tack för kommentaren! Jag tror att du är inne på något intressant. De roligaste sakerna att trolla är ju just precis där serious business frodas. Sorgetroll är tacksamma att anfalla eftersom de reagerar på ett mycket förutsägbart sätt. På så sätt lever lulz och serious business sida vid sida.

  Men, jag tror inte att det med nödvändighet måste vara så. Vissa trollningar kan uppstå spontant eller utan att det finns en motpol. Ex. att trolla en nation eller ett företag eller organisation kan ju vara av helt andra anledningar än att man provocerar sorgetroll.

 5. Chris: Kanske är det jag som inte är helt med på lingot, men är serious business enbart sorgetrolls-business? I så fall har jag felanvänt det. För mig har serious business varit en samling praktiker som helt enkelt inte är lulz. Nationer, företag, organisationers nätvaro bedrivs alltså som serious business, precis som sorgetrollande.

  Det är anledningen till att lulztroll kan trolla dem alla, medan sorgetroll enbart kan trolla annan serious business. Det som trollas är alltid serious business. Det som trollar kan drivas av såväl lulz som en helt annan serious business.

  mlowdi: Du har enligt denna min uppfattning alldeles rätt. Själva trollandet är ju inte lulz, utan det sker i mötet mellan lulz och serious business. En tråd där deltagarna bara kastar narvalar och longcats på varandra är inte trollande – eller lulz, för den delen.

  Men som sagt, kanske är jag bara alltför serious business för att haja lulzologins begreppsapparat.

 6. Marcus: Nej, du har rätt. Kanske är det otydligt i min axiomatik, men lulz och srs bznz har inte bara med trollande att göra utan är generella varande och blivandeformer för det sociala. Sorgetroll förutsätter dock att man börjar i serious business (tror jag), eftersom det sedan ger dem Sanningen som transcendens.

  En stat, vissa företag och många pyramidala organisationer är alltid serious business, och de legitimerar sin existens som serious business.

  Och ja, om det bara är lulz i ex en kommentarstråd eller i en kanal är det inte trollande längre, utan något annat, vilket i och för sig inte behöver vara sämre. Dock, för att en praktik ska kunna räknas som trollande krävs det antingen att serious business möter andra serious business (vanligt), att serious business stöter på lulz. Om lulz stöter på serious business blir det oftast bara ”moar lulz”, dvs ytterligare energi att trolla vidare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.