Kristofobi i förnuftsstaten

Den sekulära modernismens skräck för det avvikande.dagen.se finns en intressant artikel om Bitte Assarmo där hon lägger ut begreppet kristofobi som blev ett hett debattämne efter en SvD-artikel. Till skillnad från islamofobi och rädsla för andra religioner så präglas kristofobin av att det är politiskt korrekt att gå hårt ut mot abortmotståndare och homofober så länge de är kristna. Om de däremot är muslimer, hinduer eller av annan religion är toleransnivån lägre. Det kan visserligen ligga något i detta, men jag tycker att det finns fler intressanta aspekter av detta begrepp.

Vi har ju nämligen organiserade believer-haters i Sverige, exempelvis Humanisterna med Sturmark i spetsen. Assarmo ger en obetalbar kommentar till Dagen.se:

”- De [Humanisterna] är bokstavstrogna utan Gud. Men jag tror att människor blir MER nyfikna på kristendomen tack vare deras propaganda. Ibland har jag tänkt att Christer Sturmark är en infiltratör från en kristen sekt.”

 

Kan det vara så att den fundamentalistiska vetenskapstron och förnuftstörstandet har potential att övergå i sin egen motsats genom den hets mot det avvikande, religiösa och alternativa som inte bara Humanisterna driver, utan som exempelvis Richard Dawkins, Vetenskap och Folkbildning, med flera har som agenda, och som inte sällan får det största utrymmet i etablerade medier.

Nu till min uppmaning. Det är av allra största vikt att dessa humanistiska och vetenskapstroende föreningar och organisationer deltar i det offentliga samtalet. Men den attackerande och beskyllande retoriken är kontraproduktiv. Ni måste släppa tanken om att barn blir misshandlade av religion, att vi snart får ett Kalifat av några slöjor, och att spådamer kommer att lura pengarna av varenda Svensson – som i en totaliserande utopi går till sitt förnuftiga arbete utan gudstro och genom en huvudstupa tilltro till vetenskapen övertygar sig själv om att den sekulära ångesten kommer få en förnufsmässig lösning så småning om. Keep it real, och inse att om ni ska få genomslag för idéer som har många goda poänger egentligen, så måste ni acceptera att existentiella frågor sällan har Logos som sitt prozac!

4 svar på “Kristofobi i förnuftsstaten”

 1. Hej Christopher,

  Jag gillar Din ärliga inställning och instämmer i vad Du skriver och stödjer Dig med följande.

  För de vetenskapstroende fundamentalisterna är konsensusdogmerna heliga ideologier som inte får ifrågasättas.
  Möjligen får det diskuteras hur vetenskapsprofeternas teorier ska tolkas.
  Christer Sturmark tror t.ex. på vetenskapens trosföreställning som bygger på bibelns skapelseberättelse genom en big bang.
  Bonnfångaren Einstein är Sturmarks gudomliga profet.
  Sturmark vill inte diskutera denna falska vetenskapsideologi.

  Jag har genom några enkla observationer, experiment och härledningar funnit den länge och mycket efterforskade fysikens enhetsteori.
  Tyvärr spårade den klassiska fysiken in på avvägar när Nobelpriset grundades och lycksökare lockades till den stora penningbelöningen för framstående fysik.
  Men korrumperande och dominerande personligheter infiltrerade sig i Nobelkommittens fysiksektion och genomdrev trots strider sina syften och belöna sina speciella kolleger.
  Robert Marc Frieman har skrivit om detta bl.a. i en bok och artiklar i Nature och på http://www.europhysicsnews.com/full/34/article5.pdf
  Samma gäller idag att många Nobelpris utdelas till kolleger på grund av inbördes beundran.

  Jag har deltagit i många debattforum för fysik, specificerad som astronomi, astrofysik samt kvant- och relativitetsteori.
  Men det har inte gått att diskutera den obegripliga moderna fysiken utifrån vetenskapliga principer. Brev till fysiker besvaras inte — av rädsla(?).
  Debattforumenas grindvakter hånar och censurerar och utestänger intellektuellt resonerande.
  Den moderna fysikens dogmer är fastlåsta enligt de nutida skriftlärdas ortodoxier.

  Jag har blivit bannad från de flesta debattforumena, ignorerad och hånad som ”crackpot” och ”a well known anti-scientist”.
  Dock har jag upptäckt att jag ligger först bland 150 miljoner träffar när man googlar på — theory in physics — utan citattecken. Detta är väl ändå en sorts rangordning.

  En ironisk kommentar om mig finns till artikeln i webbtidningen E24 med rubriken:
  Nobelpristagare delar på 60 miljoner
  http://www.e24.se/dynamiskt/sverige/did_16735767.asp

  Ingvar Åstrand
  http://www.theuniphysics.info

 2. Hej Ingvar. Tack för din långa kommentar.

  Jag är inte säker på hur ditt inlägg relaterar till vad jag skrev, och jag är inte heller säker på att jag förstår din poäng. Men är det verkligen så att fysikens enhetsteori motarbetas? Är det inte just denna som Stephen Hawkins har skrivit populärt om, och borde inte en enhetsteori var just fysikens stora triumf?

  Om du har funnit denna enhetsteori så bör du väl publicera dessa resultat i en tidsskrift så att andra kan upprepa dina försök? Om de funkar borde det nog inte vara så svårt att övertyga omvärlden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.