Kopimismreligionen: Psykosemiotisk översiktskarta

Ladda ned som .svg

I kölvattnet av den förvirring som uppstått kring Kopimistsamfundets erkännande av staten, kan det vara på sin plats att försöka skapa en slags översiktskarta över de sekter/separatistlinjer som vi kan hitta i olika hörn av internäten.

Ambitionen är inte att vara heltäckande. Snarare är det kanske ytterligare förvirring som är målet.

Modellen utgår från en realaxel där graden av territorialisering går från å ena sidan tillvaromässig bofasthet och bundenhet, till fullständig nomadism och rotlöshet. På imaginäraxeln finner vi istället graden av signifiering (i vid mening, från subjektivering till tendens att benämna världen i ord).

På så sätt finner vi en dialektisk motsatspunkt mellan Informationskopimismen, som ger namn åt ting (samfund, tro, information) och är territoriellt signifierande (erkännande av staten) och Fraktalkopimismen som oscillerar mot designifiering (fjärde parameterrymden innehåller omöjliga figurer) samt bedriver en nomadisk kartografi (territoriet har ingen mittpunkt, algoritmiska vektorer).

Om vi istället vänder oss mot den Mystiska kopimi fungerar den delvis de-territorialiserande genom sitt förkastande av -ismer samt infogandet av kopians värdekritik. Den universella konjugationen av flöden, energi och dess förslösande, står i centrum av en kritisk utsiktspunkt. Detta kan i viss mån kontrasteras mot den Vitalistiska kopimismens okritiska hållning, vilken istället inbegriper en slags tekno-animistisk livsdyrkan, och en ”liberal” inställning till kopimis tendens till heterogen pluralism.

En ofta förbisedd riktning är den Polyteistiska kopimismen, som i vissa tolkningar närmar sig shintoistisk tekno-animism i kombination med en from syn på det icke-mänskliga livet. Fromheten kännetecknas av en vilja till erkännande genom signifiering (ge robotarna rättigheter).

De olika inriktningarna kan dateras rent idéhistoriskt. Den mystiska kopimismens värdekritik samt den Vitalistiska kopimismens smittontologi faller både tillbaka på 1800-talets ekonomi och biologi (Marx/Tarde). Den Ortodoxa kopimismen faller å andra sidan tillbaka på 1999-tänket, Fraktalkopimismen på 1970-talets matematik (B. Mandelbrot), den Polyteistiska kopimismen på 1990-talets singularitetshypoteser.

Än så länge har man inte kunnat skönja någon öppen konflikt eller strid mellan dessa inriktningar. De överlappar varandra på ett komplicerat sätt, och kanske rör det sig om alltför småskaliga inriktingar för att separatistgrupper ska ha hunnit formera sig på ett militant sätt.

Oavsett vilket försjunker samtliga uttryck in i en dimma av förvirring, ibland som en uttänkt rökridå, ibland enbart genom att de är så obskyra.

4 reaktioner till “Kopimismreligionen: Psykosemiotisk översiktskarta”

 1. Jag undrar lite om du känner att du vill placera in Kopimistsamfundet någonstans. Själv tror jag att det blir svårt, då vi (verkar) organisera folk från alla hörn. Själv vet jag inte var jag står, förutom att jag har svårt för informationskopimismen och dess fixering vid passiv data. Passiv data är bara en konstig metafysisk konstruktion för att förklara vad som händer med data när den inte kopieras.

  Kanske är det den metafysiska överbyggnad som krävs för att sälja dess materiella bas – hårddiskar, arkivutrymmen, papper, etc. Det finns ju definitivt ett marknadsvärde i just tanken på passiv data som binder ihop data från olika kopieringar och ger dem en numerisk identitet. Det är ju just den numeriska identiteten hos kopior som krävs för att man ska kunna fantisera om någon som helst intellektuell egendom – som de kallar det. Copyright är en juridisk konstruktion som länge byggt på den materiella basen av skivor, kasetter och hårddiskar.

  Jag har också svårt för alla typer av animism. Jag tror att vi behöver komma bort från diskussioner om anima, liv och subjekt. Vad som finns är kopiering och det som kopierar (som i sig är kopior som kopieras av något). Vad är en människa om inte 1) sina ögons synintryck, sina örons hörda ljud etc. 2) sina tarmars reaktioner på den kopierade datan, sin tungas talande etc.?

  Jag själv är en vandrare, som jag hoppas att medlemmar av den tro jag är en del av är.

 2. Isak: Kopimistsamfundet är lite svårplacerat. Eftersom det är en signifierande territorialisering hör det hemma i övre delen av modellen, men eftersom det lånar (kopierar) från de nedre, mera esoteriska delarna, så finns det även rötter i den myllan.

  Sammantaget för alla är att de vandrar fram och tillbaka, lånar av varandra och rent socialt sett är samtliga inriktningar ihopkopplade i sammanhang som ofta överlappar varandra.

 3. Modellen skall även betraktas som ytterst tentativ och spekulativ. Därför lade jag även upp .svg-filen så att den kan remixas. Alternativa förslag mottages varmast.

  Öppnas enklast med programmet Inkscape, men tror även att stängda program kan redigera vektorgrafik.

 4. Omnämns av bbc.co.uk, 5 jan 2012. Så det är numera en religiös handling att trycka ned först CTRL+C och sedan CTRL+V. Det är således världens största religion utmanad endast av Apples svepande rörelse.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.