Klassförräderi av Vänsterns datalagringshets

Kamrater!

Av #greenteaparty framgår av sig självt kommunisternas förhållande till redan existerande arbetarpartier, alltså deras förhållande till Socialdemokraterna i Sverige och agrarreformivrarna på Västgötaslätterna.

De kämpar för uppnåendet av Europeiska Unionens omedelbart näraliggande mål och intressen, men de representerar inom den nuvarande rörelsen samtidigt rörelsens framtid. I Frankrike ansluter sig kommunisterna till internauterna mot den konservativa och radikala bourgeoisin, utan att därför uppge rätten att intaga en kritisk ställning gentemot de fraser och illusioner, vilka härrör ur den revolutionära traditionen.

I Sverige understödjer de de Socialdemokraterna utan att glömma, att detta parti består av inbördes oeniga element, delvis av demokratiska socialister i fransk mening, delvis av radikal bourgeoisi.

I ett uttalande av Kamrat Alice Åström meddelas att vi härmed stödjer den Bodströmska linjen om utökad datalagring.

Detta kan en Sann Vänster ej acceptera!

Arbetare – det är dags att agera mot datalagringen som endast tjänar borgerliga intressen, som gör gendarmeriets förföljelse av invandrare enklare, som sätter dit våra kamrater vars åsikter anses vara avvikande! Datalagringen är kontrarevolutionär och kan icke kompromissas med den Socialkorporativistiska bourgeoisin!

7 reaktioner till “Klassförräderi av Vänsterns datalagringshets”

  1. Jag fördömer dessa klassförrädare och manar till kamp! Att sälja sina ideal är att stödja kapitalismen. Att kohandla om arbetarklassens privatliv äcklar mig. Kamrater, vi måste förena oss mot dessa fuskare och skapa ett samhälle som gynnar oss som klass. Ner med det arbetarfientliga datalagringsdirektivet!

  2. Galileo:
    Varför skulle de få något i gengäld? De har ju inget att förhandla med. Vad skulle de göra, stödja en borgerlig regering istället?

    Vänsterpartiet gör vad socialdemokraterna säger åt dem att göra, som alltid. Kanske får de en liten ministerpost eller något sånt den här gången, men det är inte nödvändigt.

  3. fast. det är inte bara det som stör med V. det är även att de plockar in representanter från andra partier på sina kommunalvalslistor.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.