Kära författare – join the kopimi way of life!

Det ryktas att Monique Wadsted söker sympatisörer till sin slutplädering via Carina Rydberg och Facebook. ”Upphovsmän/Författare” ska ogilla the Pirate Bay och på så sätt sluta upp i leden för att stoppa piratkopieringen.

Mitt budskap till alla författare: genom att hoppa på detta mycket kortsiktiga löfte om att cashen ska rulla in varje månad riskerar ni att begå ett historiskt misstag!

Att ge sig på the Pirate Bay är ungefär samma sak som att underkänna hela internet. Om författare till böcker väljer att med juridiskt stöd försöka begränsa nätet till förmån för ett fåtal stora förlags tryckpressmonopol begår man misstag som skivindustrin gjorde för femton år sedan när man trodde att CD-skivan kunde behållas som det enda sättet att distribuera digital musik, bara man såg till att krossa alla andra former.

Bejaka istället de nya spännande formerna för kreativt skrivande som möjliggörs med hjälp av internet och kopiering. Dr Rignell förklarar detta mycket pedagogiskt i följande video:

Författare har, med hjälp av nya medier, fantastiska möjligheter att skapa dubbelriktade relationer med sina läsare. Några exempel från de bloggar som jag ofta läser är Isobel Hadley-Kamptz, Anna Troberg, och Henrik Alexandersson, vars närvaro på nätet gör att deras författarskap blir mycket mera personligt och trovärdigt. Inom akademin ser vi hur Karl Palmås lägger ut sin bok Abstract Hacktivism för nedladdning och försäljning, och den mer eller mindre avsiktligt läckta Piraterna ligger och flyter stolt i piratbukten. Exemplen kan säkerligen mångfaldigas i evigheter, men säkert är att de som bejakar snarare än de som skriker ”min plånbok!” kommer att gå en mera intressant framtid till mötes.

Personligen har jag upptäckt hur mycket mera givande det är att skriva nu när jag även bloggar. Bara denna vecka har jag exempelvis publicerat en artikel som heter Robotar och Krig i tidskriften Ord och Bild. Artikeln började som bloggposter och utvecklades sakta till en bloggserie. En mängd läsare kom med synpunkter i kommentarsfälten vilket bidrog till att det blev både roligare att skriva, och gjorde att skrivandet blev bättre.

Författare! Allt skrivande är samtidigt ett läsande. Internet gör det bara sjukt mycket snabbare och effektivare. Read-write is here to stay!

Gör inte en Liza Marklund eller en Jan Guillou. Dessa författare går det ingen nöd på, men de kommer garanterat gå till historien som de som följde upphovshetsskeppet till botten, vilket för en författare bör vara en värre förlust än att ett förlag tjänar pengar.

Tryckpressen snabbade på ett radikalt sätt upp kopieringen av böcker i mitten av fjortonhundratalet. Det gillades inte alls av vissa med mycket makt. Den Europeiska upplysningen hade kanske aldrig inträffat utan dessa förutsättningar för mångfaldigande utanför censur och kontroll. Internet kastar på samma sätt om maktrelationerna vad det gäller litteratur, kultur, filosofi, vetenskap etc.

Skillanden är att censurivrarna idag inte primärt är kungen och kyrkan, utan snarare kapitalismens katedralstrukturer and the Holy Church of Copyright!

Uppdatering: Isobel kommenterar händelsen.

Uppdatering 2: Kom just på att jag redan skrivit om nya former av publicering på bevarainternet.se.

Uppdatering 3: Anna levererar oneliners till Monique. 

60 svar på “Kära författare – join the kopimi way of life!”

 1. Det bästa jag har läst på länge! Inspirerande och visionärt.

  Jag tror på en öppen och modig framtid där alla människors kreativitet, mänsklighetens krona och dess ros, fritt får spira. För bakom stängda dörrar växer endast ogräs, fördomar och intolerans.

 2. Mycket bra! Det vore något att stoppa under näsan på alla dessa Copyrightivrare som exempelvis Göran Hägg som påstår att han förlorat 80,000 på detta. Hur kan han bevisa det?

 3. Helt korrekt! All kultur är ett resultat av samhället det produceras i och den tidigare skapade kulturen. All kultur är en kopia eller omarbetning av någonting som har kommit tidigare.
  Istället för att försöka upprätthålla det förlegade producent – konsument-synsättet på kultur så ska man utnyttja teknikens möjlighet för att sudda ut gränserna mellan de två och etablera prosumenten som idealet.
  Kultur är som DNA – kopiering skapar mutationer, och fördelaktiga mutationer kommer att leva kvar.

  Kanske är det just så att författare får det svårast att anpassa sig till den här omställningen? Det handlar i grund och botten om att skriva om deras konventioner som härstammar ända från antiken, och de flesta tycker nog att det vore enklare att få ha kvar deras gamla modell.
  Men det är väl det som är spännande. Internet bringar förändring, och det ska bli spännande att se hur de gamla medierna anpassar sig.

 4. Jag tycker lite att du överskattar den kvalitetshöjande effekten. Det handlar helt enkelt om olika medier och genrer.

  För att skapa konstnärligt krävs ofta långa perioder av avskildhet och total koncentration.

 5. Claes: Yes. Dessa modeller för att beräkna vad man har ”förlorat i intäkter” är hittepå-siffror. Något som ex. oberoende holländsk forskning har visat.

  Daniel: Precis. Inte så smart att bekänna en sådan ståndpunkt på facebook… kontroversiella saker läcker så lätt..

  Gnomvid: Exakt. Gabriel de Tarde kunde inte ha sagt det bättre.

  Nemokrati: Givetvis är det olika för olika genrer. Eftersom jag mest skriver akademiska texter kan jag dock säga att offentlig granskning, konstruktiv kritik och stor spridning är nästan uteslutande positiv. Modellen härstammar från 1600-talet och peer-review har betraktats en av de främsta metoderna för att säkerställa kvalitet. Dessutom, om man anser att det akademiska/vetenskapliga arbetet ska komma olika offentligheter till gagn och mår bäst av att diskuteras i det fria, är internet ett mycket effektivt sätt.

  När det gäller skönlitteratur tror jag att den främsta positiva grejen är att man kan starta en dialog med läsarna och att skrivandet inte tar slut vid tryckeriet. Man får även lättare att delta i den offentliga debatten genom att exempelvis blogga, och på så sätt belysa sitt författarskap genom en samtidsdebatt.

  Detta utesluter inte avskildhet och total koncentration. Snarare öppnar det för de moment i den kreativa processen som berikas av att få flyta i det fria och med många deltagande personer.

 6. Föregående skribent skrev:

  ”När det gäller skönlitteratur tror jag att den främsta positiva grejen är att man kan starta en dialog med läsarna och att skrivandet inte tar slut vid tryckeriet. Man får även lättare att delta i den offentliga debatten genom att exempelvis blogga, och på så sätt belysa sitt författarskap genom en samtidsdebatt.”

  Jag har ett förslag. Respektera upphovsrätten. Konsumera den litteratur vars författare anammar detta tankesätt. Låt dessa författare bli framgångsrika. Låt marknaden på ett darwinistiskt sätt välja ut framtidens framgångssagor.

 7. Ja..jag kan ju bara tycka att ni verkar en aning naiva…allt skall vara gratis
  på nätet..marknadsekonomin som ni själva förmodligen lever i, skall inte gälla på Internet…Undrar hur många som skulle acceptera att arbetsgivaren en dag sa:Det finns många som vill göra ert jobb gratis..så from i dag får ni gärna jobba kvar men ni får hitta på ett annat sätt att få lön…För att en marknadsekonomi skall fungera sker betalning för nedlagd tid i form av processer/tjänster i en konkurrensutsatt marknad, men ni kanske efterstävar någon annan slags ekonomi?
  Man får hitta andra sätt att få betalt..
  Jaha..och under tiden för man inte betalt alls…Vill bara påpeka att allt som kan göras om till en fil kan kopieras
  utan kostnad som det heter..dvs patent,
  ritningar, böcker mm mm. Allt detta skall alltså brytas ut ur marknadsekonomin? eller gäller det av någon underlig anledning bara musik, film ,böcker?

 8. Clemens: Nu hänger jag inte med. Vem har sagt att saker ska vara gratis på nätet? Senast jag köpte en bok kostade den pengar… (för nu handlade det specifikt om författare)

  Nu är jag ingen dyrkare av ”marknadsekonomi”, men om allt som kan göras om till en fil kan kopieras, vore inte det marknadsmässiga förutsättningar? Inte kan vi väl behöva konstlade och livsuppehållande system för den fria marknadens skull?

  Patent och upphovsrätt är flitiga skapare av antimarknader och monopol. Nån som gillar marknadsekonomi skulle väl vilja bryta ur dessa?

 9. Ok..får jag då fråga vilken slags ekonomi du dyrkar? 😉 underlättar när diskussioner uppstår om tex patent och upphovsrätt…
  ” Gör inte en Liza Marklund eller en Jan Guillou. Dessa författare går det ingen nöd på, men de kommer garanterat gå till historien som de som följde upphovshetsskeppet till botten, vilket för en författare bör vara en värre förlust än att ett förlag tjänar pengar ¤

  Tycker mig ana ett visst intresse för att upphovsrätten inte skall finnas? ekonomiska aspekter..Hur skall då musiker författare och övriga livnära sig om inte på sina produkter..

 10. Jag förespråkar ekonomier som sätter sociala mål framför företagsekonomiska. Patent hindrar teknikutveckling för viktiga produkter och läkemedel som kan bota människor, upphovsrätt som tillfaller stora företag hindrar musiker och författare att käna tjäna pengar som de vill och skapar hierarkiska system där mycket pengar tillfaller ett fåtal.

  Upphovsrätt är en juridisk abstraktion. Om den ska finnas eller inte är en alltför bred fråga. Att livnära sig på slutprodukter är förunnat ett fåtal och jag ser det inte som en hållbar lösning för ”författare och musiker” i allmänhet, bara i synnerhet, för några.

 11. Vem skall då betala?…för tex läkemedel?
  Kan svårigheter att leva på sitt författarskap eller musicerande ha kvalitativa aspekter? Vilket system skulle fungera bättre än marknadsekonomin?

 12. 1.Även sk U-länder?…eller skall I-världen ( vi ) stå för dessa kostnader?
  Alla vi medborgare skall alltså ingå i de företag som utvecklar läkemedel och förse dessa med pengar?

  2. Nu har vi ju inte bara ”skräpmusik” trots/pga upphovsrätt..och vad är skräpmusik?

  3.Och hur finansieras den sociala ekonomin?

 13. Oj, det var många frågor. Kräver nästan en rad nya bloggposter för att kunna besvaras. Men jag ska fatta mig kort:

  1. Ja, det tycker jag vi kan kosta på oss. Sharing is caring remember.
  2. Nej, skräpmusik liksom ”kvalitet” är högst subjektiva åsikter. Poängen är väl snarare att det görs en massa bra musik som ingen får ”betalt” för. Ekonomi är ju trots allt inte huvudpoängen med musik.
  3. Den behöver ingen extern finansiär. Vi är ju alla delaktiga i att arbeta, skapa innovationer och cirkulera dessa mellan varandra.

 14. 1.Och hur skall det administreras? Vem bestämmer vilka företag som skall få del av kakan..eller gäller det alla läkemedelsföretag?

  2. Hur skall man få betalt för musik när tex TBP finns?..gratis slår det mesta..

  3 Så du menar att drivkraften skall vara att alla inkomster fördelas lika till alla?

 15. Clemens: Du svarar hela tiden med frågor. Jag känner givetvis en pliktkänsla att svara, men kan inte du komma med ett alternativ också?

  Här kommer svaren iallafall:

  1. Så demokratiskt som möjligt, gärna i förhållande till människors behov och problem.
  2. Jag ser ingen naturlag som heter ”att FÅ betalt”. Frågan är kanske istället hur man TAR betalt. Jag är inte musiker, men man kan ju pröva sig fram med olika aktiviteter; konserter, tillställningar/händelser, nattklubbar, sidoförsäljning… alltså musikbranschen lider knappast.
  3. Nej, inkomster ser jag inte som mål i sig. Snarare bör generell välfärd (mat, vatten, medicin osv.) delas ur ett jämlikt perspektiv, speciellt i förhållande till fattigare länder.

 16. Jag tror definitivt att det finns ett intresse att betala för kultur, men då först och främst till kulturskaparna själva. Det är ju främst dessa – förutsatt att vi gillar konstverket – vi vill belöna och uppmuntra för deras kreativitet och tid. När vi får komma nära konstnären och dennes situation, när det så att säga blir mänskligt och konkret, ju mer benägna är vi – moraliskt – att betala för oss. Få människor vill ju stjäla något från en annan verklig människa.

  Problematik uppstår dock när konstverket börja växa för att slutligen involvera hundratals eller tusentals människor som alla givetvis måste ha betalt. Vi kulturkonsumenter tappar då mycket av den för moralen så viktiga känslan att betala för sig eftersom distansen och därmed också abstraktionen ökat till konstnären och hans konstverk. Vi känner att vi helt enkelt inte kan påverka längre, varken för eller emot. Betalar vi känns det bara som en knappt märkbar droppe i ett ha av intäkter, betalar vi inte känns det precis likadant. Internet har naturligtvis ytterligare ökat detta avstånd till ett mänskligt ansikte att såra. Står vi däremot i en skivaffär (ju mindre desto bättre) skulle beslutet att inte betala kännas ytterst skamligt, för mitt handlande påverkar ju faktiskt ägarens vara eller inte vara relativt direkt, även om det inte är han som skapat konstverket.

  Hur skall man då lösa problemet? Jag skrev negativt att Internet ökat avståndet mellan konsument och konstnär, konstnär och konstverk, vilket inte är riktigt sant. För Internet är på samma gång problemet och lösningen, just i och med möjligheten till direktkontakt och delaktighet. Här kan vi faktiskt få uppleva det så viktiga ansiktet, virtuellt men ändå med möjlighet att bli mer verkligt och konkret, mer levande och nära, än en bild i en tidning. Forum för diskussion är till exempel en sådan möjlighet.

  Vi måste börja med moralen, för som de flesta vet så är lagar utan moralisk uppbackning inte värda namnet, det är ju dagens situation ett exempel på. Moral börjar och slutar med människan, för det är när vi stänger dörrar för andra människor, när vi isolerar oss, som världen blir overklig och moralen obefintlig. Vi måste vara modiga och öppna, dela med oss av oss själva, endast då skapar vi en god ekonomi och en kultur värd namnet.

 17. Christopher Kullenberg skrev:

  ”2. Jag ser ingen naturlag som heter “att FÅ betalt”. Frågan är kanske istället hur man TAR betalt. Jag är inte musiker, men man kan ju pröva sig fram med olika aktiviteter; konserter, tillställningar/händelser, nattklubbar, sidoförsäljning… alltså musikbranschen lider knappast.”

  Är det för mycket begärt att författare och (i detta fall) musiker själva ska få bestämma hur dom vill ta betalt för sitt arbete? Dagens kopieringskultur framtvingar ett likriktat sätt att ta betalt på. En accepterad kopieringskultur gör det inte minst omöjligt för kvalitetsförfattare att ta betalt för själva verket. Liksom budgetalternativ tvingas alla ta betalt genom produktplacering, reklam och andra bisysslor.

  Förespråkare av fri kopiering hävdar ofta att det är ett effektivare sätt att bedriva kultur på. Låt då marknaden visa det. Låt författare, musiker och andra som vill distribuera sig på det moderna sättet göra det, och erövra marknaden av egen kraft.

 18. Wilhelm: Bra fråga! Jag ser inte att det finns ett entydigt svar, även om man skulle vilja det, och även om jag till viss del håller med dig.
  Författare är ju så många olika saker. Exempelvis tycker jag att vetenskapliga rapporter som finansierats med skattemedel bör vara tillgängliga för allmänheten i så stor utsträckning som möjligt.

  Som författare säger man något viktigt i offentliga samtal. Om andra vill kopiera detta ser jag inte att man har en naturrätt att förhindra detta. Det ekonomiska kommer i andra hand. För mig är offentlighet viktigare än ekonomi. Men samtidigt utesluter inte dessa varandra. En bra författare kan nog finna sätt för cashen att rulla in på.

  Vi har en accepterad fildelningskultur, åtminstone bland unga människor.

  Jag tror inte att vi ska låta marknaden visa något. Det finns viktigare saker med både litteratur och musik. Samtidigt är inte ”marknaden” en naturlag, och hur olika marknadsformer ska se ut är lite upp till oss själva.

 19. Det blir en massa inbyggda problem med ditt resonemang.vem skall odla potatis? och vem skall skriva musik och böcker? Vem bestämmer detta? När det inte finns en kvalitativ koppling för tex musik och böcker kontra inkomster/ersättningar enligt din retorik. Vi dyker ner i ett svart hål. På samma sätt som musikbranschen inte lider någon skada, skulle författare inte heller lida någon skada när böcker fildelas, menar du allvar?

  Att det skulle vara effektivt att utan någon marknadsföring lägga upp sin musik på nätet är en myt…de flesta musiksajter för osignad musik svämmas över av musiker som vill bli hörda, det finns tusentals och åter tusentals låtar som pockar på uppmärksamhet..ingen orkar lyssna eller hitta.. bara en slump om något kommer fram…Vikens moral pratar vi om? TPB? Hur skall musiker/författare få bestämma själva hur de skall tjäna pengar när andra helt sonika profiterar på deras verk?

 20. @Wilhelm S: Du skriver ”Är det för mycket begärt att författare och (i detta fall) musiker själva ska få bestämma hur dom vill ta betalt för sitt arbete?”. Nej, det ar det inte. Sa lange det inte inskraktar pa mitt privatliv.

 21. @Clemens: Du visar ju tydligt med din egen kommentar att det inte kommer finnas nagon som helst brist pa kultur om man begransar upphovsratten nar du sager: ”de flesta musiksajter för osignad musik svämmas över av musiker som vill bli hörda, det finns tusentals och åter tusentals låtar som pockar på uppmärksamhet”.

  Kultur skapas av manniskor som har nagot att beratta.

 22. Ja..någon brist på musik finns inte..däremot kvalitativ musik.Nu är det ju så att vi människor uppskattar tex musikaliska färdigheter som höjer sig över sin egna begåvning..likadant inom litteraturen Att vem som helst utan några egentliga talanger kan ladda upp tex musik gör ju ingen lyckligare, den som laddar upp då möjligen..Det finna alledes för många som INTE har något att berätta…Dessutom kommer 98% av den musiken aldrig att förläggas på grund av just bristande talang..och därför aldrig komma i fråga om upphovsersättning..vilken gör din retorik
  haltar..

 23. clemens: IPRED, IPRED2, FRA, Datalagringsdirektivet…

  Vi drunknar i lagförslag som kommer från samma grupp tokiga personer i samhället: toppolitiker som förlorat verklighetsuppfattningen och lyssnar mer på lobbyister och byråkrater än på sina väljare.

 24. Clemens: Apropå kvalitet, hittar du då den under de stora skivbolagens, förlagens och filmbolagens beskydd? Vad jag ser där är tom och innehållslös likriktning, om jag nu visste något om kvalitet… Jo, detta förresten:

  Kvalitet uppstår inte ur intet (ingenting uppstår ur intet). Kvalitet är en lokal resonans-effekt i ett kokande hav av kvantitet.

 25. @Marcus.. Kvalitet är subjektiv förvisso,
  och ja..den bästa musiken är förlagd..Både på de stora bolagen och även på independence förlagen.. för dig är tydligen den musiken innehållslös och likriktad.. och det är den musiken folk företrädesvis laddar ner och fildelar. Men om du föredrar annan musik finns en uppsjö av forum där musiker och artister, observera, VALT SJÄLVA, att ladda upp sin musik för gratis fildelning för dig…

 26. Clemens: Den bästa musiken är förlagd, säger du. Hur sjutton vet du det?, måste jag fråga. Dessutom: Att det finns bra förlagd musik är inte samma sak som att den är bra för att den är förlagd.

 27. @Marcus:
  Ja… du kan ju gå in på lite musikforum där upphovsmakarna inte lyckats varken förlägga sin musik eller få några nedladdningar trots att den är gratis..Detta sköter marknaden om ,bra är bra, undermåligt är undermåligt..jo sambandet finns när det gäller förlagd musik..en viss kvalitet har uppnåtts, men jag tror du blandar ihop kommersiell med bra…

 28. Clemens: Du påstår saker, men det räcker ju inte med påståenden: Visa då på sambandet mellan kvalitet och förläggning av musik, som du slår fast.

  Och du, det finns naturligtvis en selekterande mekanism – OCH en ekonomisk marknad för övrigt, som dock inte är uppbyggd på ensamrätt till framtagning och spridning av exemplar – även för fritt tillgänglig musik. Att det finns lallare som ingen lyssnar på är varken relaterat eller korrelaterat till frågan om kvalitet.

 29. Ja..vilka vill du att jag radar upp? Bruce Springsten, Genesis, Eva Dahlgren,Brand X, Peter Gabriel…eller har dessa artister bara haft tur? Bli ju fånigt..Varför lyssnar vi då inte på ”lallare”? om det nu inte finns en kvalitetsskillnad? Varför föredrar vi en duktig konsertpianist framför låt oss säga en förskolelärare som med nöd och näppe kan hantera instrumentet.

 30. Jag tror att vi struntar i det här. Du förstår uppenbarligen inte frågan.

  Vem säger att kvalitetsskillnader inte finns?

  Vem påstår att bra musik inte kan vara förlagd?

 31. Frågan är om fri tillgång till musik (i längden) leder till sämre tillgång på kvalitativ musik.

  Jag påstår att det faktum (?) att fria musikforum svämmas över av musik med låg kvalitet, inte betyder att det görs och där finns mindre musik av hög kvalitet. Dels ser jag inga tecken på att det skulle finnas en sådan uteslutande mekanism – och ber dig därför att presentera sådana.

  Dels tycks det mig, som hävdar en estetik där kvalitet är något som höjer sig ur kvantitet snarare än är principiellt skild från den, att den fria tillgången till musik leder till potentiellt fler högkvalitativa uttryck och uttrycksformer. Det finns mer att snappa upp, välja ur, koppla ihop och väva samman, vilket helt enkelt ökar möjligheterna att producera riktigt bra grejer.

 32. @marcus Ja..vill klargöra ett par saker, är definitivt inte ”för” stora skivbolag eller förlag, mitt syfte är att främja upphovsrätten för varje enskild individ.Då till din frågan, som är inte okomplicerad,skivbranschen har genomgått två stora revolutioner, dels kan en hemmapc förvandals tll en DAW vilket innebär att hyfsade produktioner kan skapas av hemmafixare. Sen har vi då fildelning, med upphovsrättsliga problem.Att slutanvändaren får tillgång till musik i större kvantiteter påverkar ju inte kvalitén på musiken, däremot kan låtskrivare stråla samman och samarbeten över gränser blir möjlig vilket åtminstone främjar att nya stilar subkulturer kan få fart..om kvalitén ökar? ingen given utgång..Däremot kan kvalitativ musik drunkna i det enorma mediabrus, antal låtar, som laddas upp,
  Hur skall man hitta dessa utan marknadsföring? Där kommer förlagen in med resurser förhoppningsvis Men faktum kvarstår, de musikforum jag besöker/besökt har en försvinnande liten del kvalitativ musik..det är snarare så att musik som hade hamnat i byrålådan innan mp3:orna är överrepresentativ

 33. Christopher: Absolut…var inte meningen att detta skulle handla om musik utan mer om upphovsrätt, ber om ursäkt för ”kapad blogg” och drar nu vidare till musikforumen…Tack för intressant diskussion! /C

 34. Clemens: Gott, nu närmar vi oss något.

  Ingen av oss kan ju hänvisa till någon slags mätning av kvalitativa förekomster i någotdera system. Det bästa någon av oss kan göra är att redogöra för en estetisk teori som försöker beskriva vad kvalitet är och hur det uppstår, och sedan analysera hur respektive system kan tänkas främja en så uppfattad kvalitet. Det var detta jag gjorde helt kort i den förra kommentaren, inget slutgiltigt argument, bara en början…

  Mer konkret: Som jag förstår det uppfattar du nu själva problemet som en svårighet att hitta till kvaliteten. Nå, det kan jag till viss del sympatisera med, men menar du då att förlag och bolag marknadsför kvalitet – och inte snarare det kommersiellt gångbara? Jag skulle i så fall be om att få ha en avvikande åsikt.

  Dessutom är den stora tillgången i informationsbruset på internet att det är ett interaktivt medium: Lyssna runt. Hitta det du gillar. Följ efter andra – via kommentarer, länkar, forum etc – som gillar samma sak. Repeat.

  Mycket bättre än att vänta på något bolag att tala om för dig vad du borde lyssna på.

  (Att musik som annars aldrig lämnat byrålådan hamnar på nätet till allmän belyssning är väl inget problem? Konstigt vore å andra sidan om kvalitetsmusik vore överrepresenterat…)

 35. Nu relaterar du till de förlag och skivbolag som främst representerar sk kommersiell musik. Tycker nog att div independence bolag är intressantare För att ett sådant bolag skall bli intresserat krävs något unikt och kvalitativt, tex en enormt duktig sångare
  skickliga instrumentalister eller vad det nu kan vara…Dessa bolag talar inte om för dig vad du skall tycka utan presenterar musik som dom tycker om..Att hitta kvalitativ musik är ett problem på Internet..undantaget då ”förlagsmusik”

 36. Och en sådan funktion för ett förlag står då i direkt konflikt med exempelvis fildelningsnätverk och i absolut beroende av (ekonomisk) upphovsrätt?

  Svaret är naturligtvis Nej.

  Men detta är vad det hela handlar om; alla de problematiska effekter som uppstår när elefanter med exemplarframställning och -försäljning som bas för kapitalackumulationen möter och påtvingar sina utdaterade principer på en verklighet där ‘exemplar’ är ett fullständigt irrelevant begrepp. Det handlar inte om något slags hot mot en affärsmodell som går ut på att upptäcka och hjälpa fram begåvade artister (eller andra kulturskapare). För en sådan modell har exemplarförsäljningen / spridningsbegränsningen knappast någonsin varit grejen, möjligheterna att driva den typen av förlagsverksamhet har snarast aldrig varit så stora som idag.

  Är det verkligen så långsökt?

 37. Marcus:

  Försök att skriv mer pedagogiskt och använd dina egna ord,Känns som om du med hjälp av komplicerade texter försöker stärka dina argument..

  omformulera, och visa då en ekonomisk affärsmodell som kan ersätta upphovsrätten…

 38. Hmmm… Problemet bör väl vara att jag använder just mina egna ord och formuleringar, och inte sådana vi har gemensammma, eller hur? Men, point taken, jag ska försöka vara tydligare.

  1. Jag vill inte ersätta affärsmodeller byggda på upphovsrätt, i meningen att skivbolag etc ska kunna bedriva business as usual, eller ens att det fåtal artister som idag tjänar rimliga pengar på exemplarförsäljning kan räkna med liknande inkomster i framtiden.

  2. Anledningen till detta nödvändiga ”offer” är en förändrad verklighet. Tekniska innovationer som tryckpressen, fotografiet, fonografen etc möjliggjorde en affärsmodell som gick ut på att sälja exemplar. För att det skulle funka krävdes införandet av en legal upphovsrätt. Distribuerade digitala nätverk är en ny teknisk innovation som gör begreppet ”exemplar” helt irrelevant. Det är billigt att producera bland annat musik idag, ännu billigare är det att mångfaldiga och sprida den – allt detta som den ”exemplariska” affärsmodellen är byggd på. Att mångfaldiga exemplar och distribuera dem är en meningslös affärsidé, som kräver våld på den medieteknologiska verkligheten för att fungera – ingen har behov av sådana tjänster längre, alltså försöker man med inskränkningar och frihetskränkningar återskapa behovet.

  3. En av effekterna av denna nya verklighet är ett kompakt och svåröverskådligt överflöd av musik (med mera). Säljbara tjänster blir då istället sökning, sortering och marknadsföring – att hitta och skapa uppmärksamhet för något. Detta är i princip vad olika söktjänster lever på idag, men också vad bokningsbolag och artistförmedlingar etc har gjort i ”alla” tider. Affärsmodellerna finns redan.

 39. 1. Ja det är ju din bild av verkligheten, inte min..jag tror absolut upphovsrätten kommer finnas kvar, Vem eller vad vill du ”offra” nästa gång? Allt som kan göras om till en fil kan spridas utan kostnad för någon? eller? patent, tekniska innovationer, you name it.. vem eller vad står på tur?

  2. Att musik blivit billigare att tillverka rent produktionsmässigt betyder ju inte att den skall vara gratis,vilket den är i dag, att det skulle blivit billigare..ja, själva produktionen, men inte den arbetstid som lagts ner bakom tex en CD-skiva, och framför allt inte artistens vedermödor i tid räknat, och det tekniska kunnandet, som krävs om produktionen skall bli bra. Den kostnaden följer med samhället för övrigt, och utan marknadsföring ingen spridning.Behövdes/behövs ju ingen upphovsrätt för tex bilder eller böcker, det är ju bara att kopiera tex en bok och ta betalt för själva tillverkningen,mer än vad en artist kan göra idag.. Detta kan ju vem som helst göra, inte nödvändigtvis då författaren/fotografen.Samma retorik som med din syn på fildelning. Att koppla värdet till enbart tekninsk framställning är absurt..

  3. Du pratat mycket om att ta betalt för kringtjänster runt musiken på nätet.Andra skall tjäna pengar på musiken, men artisten själv skall ge bort sitt material och arbetstid..

  Att folk får betala för tex en musikfil är ju högst rimligt..det orimliga är att inte betala, allt annat är anarki och en annan samhällsordning….Att du värderar musik så lågt eller så pass oviktigt att du vill ”offra” och begränsa artistens möjlighet att ta betalt visar att du tycker politiken bakom spelar en viktigare roll än musiken själv..

  Och till sist,vilka affärsmodeller tänker du på? sett ur upphovsmakarens/artistens ögon?

 40. Christopher: Varför skall man betala för ”Ord och bild”? helårsprenumeration 330 kr tror jag det var..kan ju läggas upp som en fil och kopieras utan kostnad.. Skulle ju jag kunna göra tex..Ord och bild kan väl hitta andra inkomster? som föreläsningar etc..bara en tanke som kan översättas från debatten från ”gratis” mp3 musik

 41. Clemens: För det första har kulturtidskrifter fler inkomskällor än försäljning av själva slutprodukten. Sen tror jag inte att en pdf konkurrerar med en tryckt version. De intresserade köper garanterat även om det finns att ladda ned.

 42. Christopher : jo men poängen är ju att fler får tillgång utan kostnad för tidskriften, genom fildelning. Man spar ju även på miljön. Kan ju berätta att jag gjorde en liten ovetenskaplig undersökning gällande Aftonbladet Kvällsposten och DN angående att: ” ej för komersiellt bruk och för enskild användning” fildela deras artiklar..framförallt Kvällsposten hade under 2008 artiklar som var positiva till fildelning av musik..och svaret?
  ” – Vi vill meddela att detta ej är tillåtet”..Hmmm..

 43. Clemens: Det här lär bli den sista kommentaren. Jag tror inte att vi kommer närmare varandra…

  Jag håller för det första med om detta: ”Att koppla värdet till enbart tekninsk framställning är absurt”. Bra sagt!

  Det är nämligen exakt vad upphovsrättsindustrin gör. Den bygger hela sin existens på en reproduktionsteknologi och hela dess existens är följdriktigt hotad när en ny teknologi framträder som gör den gamla reproduktionsteknologin onödig. Det blir inte tydligare än så.

  Idag får upphovsmän en blygsam andel av det kapital som upphovsrättsindustrin genererar. Betalt för sitt ARBETE får han eller hon sällan, det är nästan uteslutet förbehållet professionella instrumentalister – som ju INTE räknas som upphovsmän. Några fötjänar sitt levebröd genom att skriva musik på uppdrag av någon, en mecenat om man så vill – och det är en affärsmodell som redan finns och fungerar utmärkt utan upphovsrätt.

  Vill man tjäna pengar på sitt skapande kan man också ge sig ut och framföra det man skapat (det är ju liksom förutsättningen för bokningsbolag etc, som jag talade om tidigare; varför skulle artister knyta sig till en förmedling om den inte tjänade något på det?), eller närma sig sina fans på riktigt – det är här möjligheterna är större än någonsin tidigare – och låta dem sponsra skapandet.

  Det är nämligen vi, fansen, som värderar musiken och den som givit upphov till den. Att du så omedelbart väljer bort alla andra möjligheter att ge musik ett värde, än rätten att begränsa spridningen och användandet av den, är lite sorgligt.

 44. Marcus: Upphovsmannen får inte en blygsam andel som du påstår..standardavtal ser ur så här:

  33.3% låtskrivare 33,3% textförfattare
  33.3% förlag, Är man både låtskrivare och
  texförfattare 66.6%..Denna fördelning är snarare intressantare att diskutera än upphovsrättens varande eller icke varande..i och med nya medier..men att marknadsföra sig kostar stora pengar, har för mig att en annons på ”The Pirate Bay” kostade 30.000 för en vecka..vad kostnaden är i dag vet jag inte men förmodligen högre..Varför betalar inte ”TPB” tillbaka till de artister som bidrar till att TPB finns? Detta är den ultimata rovdriften i en marknadsekonomi…

  Att koppla värdet ”till enbart teknisk framställning är absurt” som jag skrev, var för att visa att produkten inte enbart är värd sin kostnad i tillverkning av inspelning för slutprodukt, Mp3 eller CD eller andra medier. Alltså ”att kopiera en fil innebär inga kostnader för artisten” som många uttrycker det.men det innebär inkomstbortfall och rätten till betald arbetstid

  Upphovsrätten används ofta som ett förskott till artisten, alltså möjliga framtida inkomster vid exemplarförsäljning, mp3 mm

  Detta förskott kan då ge artisten möjlighet att koncentrera sig på tex att skriva låtar etc, och samtidigt ha ett drägligt liv.. alltså mat på bordet.. Detta är naturligtvis ett risktagande från förlagets/ bolagets sida, och man får räkna in att många produktioner inte går runt. När detta jobb är gjort, tar kanske ett till två år, kommer artistförmedlingar etc in…

  De första som ”ryker” är låtskrivare som förser artister med musik..dessa kan ju inte ge konserter mm. Det blir för många som enbart skall leva på spelningar etc
  Detta är ett mindre problem för redan kända artister..

  Fansen..som du uttrycker det väljer idag att inte betala sina ”idoler” det är det som är det sorgliga

  Ännu mer sorgligt är att tredje person, tex ”TPB”, ser en marknad i att berika sig
  på andras arbete..utan att ge något tillbaka till artister etc..Detta är framtidens ”stora skivbolag” för dom lär inte bli ensamma om detta..

  Internet med alla dess möjligheter är underbart..men en hel generation har lärt sig att musik/film är gratis..och det som är gratis är inte värt något..och det som inte har något värde investerar man inte i, tala om ”gratislunch” …Det är inte jag som väljer bort andra möjligheter att ge musik ett värde..utan just fansen..gratis är gott…

  Förutom att inkomster försvinner utarmas även musiklyssnandet..en effekt med gratis nedladdning är att man endast bryr sig om den sk ”hiten” som en artist har..man orkar inte lyssna på det övriga materialet som ofta kräver fler lyssningar och inte är lika lättillgängligt.Dagens ungdom orkar inte lyssna på helheten dvs en CD tex..tala om sorgligt…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.