Eberhards överdeterminerade psykologism

Psykologen David Eberhard går ut i Expressen och riktar kritik bland annat åt vår artikel i DN förra veckan. Eberhards generella tes är att ”vi svenskar” är trygghetsnarkomaner och drabbas av irrationell rädsla och därför vill skydda oss mot allt. Nu har vi gått och blivit skraja för Storebror FRA och kritikerna är rädda för att hemska saker ska hända med vårt privatliv.

Detta är givetvis ett nonsenseargument eftersom man likaväl kan vända på det helt och hållet.

Om det är någonstans det finns en irrationell och institutionell skräck så är det ju hos homeland-securityhetsen och ”vårt krig mot terrorismen”. Det håller inte Eberhard, inte som ett argument för FRA. Visst, rädsla är en drivkraft till mycket, men hur ska du kunna veta vilken som är rationell eller inte? Jag misstänker, när jag läser följande citat, att Eberhard trampar i samma klaver som de flesta FRA-förespråkare:

Men FRA-lagen är trots allt en ren spionlag som syftar till att spionera på främmande makter. Om FRA råkar få information om något som sker mellan svenskar ska detta förstöras. Det är en av poängerna med lagen. Så varför blir vi kränkta? FRA är inte intresserade av att ta reda på vad vi gör i sängkammaren.

Det handlar inte om får, det handlar om kan. Rationaliteter är immanenta till maktrelationer snarare än transcendenta razor-edges. Go back and read Discipline and Punish!

12 svar på “Eberhards överdeterminerade psykologism”

 1. varför är det meningslöst att lyssna på vad en psykolog har att säga om det här?

  för att det inte är en fråga om psykologi. psykologer tilldelas stor makt i det att det är de som är experter på individer, som vi ju gärna vill skall vara samhällets minsta byggstenar. individers rädsla kan vara rationell eller icke-rationell, beroende på om rädlsan har en reell referent eller inte. en psykolog går ut i media och berättar om att svenskarna har en lång tradition av icke-rationell rädsla, så de är förmodligen inte rationella nu heller. och så skall man känna sig lugn, såtillvida psykologen har rätt i att det var just en av de irrationella rädslorna och inte en av de rationella.

  men det här är inget psykologiskt problem, och individer är förmodligen inte heller intressanta för FRA – precis som tolgfors ju går ut med. det är ett massfenomen. (det är egentligen psykologi också, men psykologer har ju som sagt statusen att vara individexperter, varför det är ett enkelt sätt för psykologer att använda det språk som redan talas av folk och således tala om sådant som ‘rationalitet’ och ‘irrationalitet’, även om ju detta också är relativa begrepp.) problemet är ju att ÄVEN OM INGA LÖGNER SPRIDITS i denna fråga så är det ett problem som lätt kommer att kunna ha konsekvenser för hela folket, hela massan. eller multituden eller mängden eller vad man nu vill använda för ord.

  det behövs inga avslöjanden av lögner, inga brösttoner mot de onda FRA-proponenterna, inget ställningskrig. vad som behövs är analyser som inte utgår från att tolgfors sprider lögner utan sådana som utgår från att han har rätt! rick falkvinge är helt off med sina okvädningsord och allt, sådant spelar bara FRA-proponenterna i händerna. för signalspaningsförslaget är ju problematiskt även om det inte finns en ‘storebror’ som tittar på just ‘dig’ – den som vill påskina att detta är problemet har missat det moln av möjliga konsekvenser förslaget kan ge upphov till.

  att psykologer försöker piska på ställningskriget genom att tala om irrationalitet är att lägga något på ett individplan som inte är en individuell fråga. vi behöver analytiker som talar om att tolgfors talar sanning och inte att han ljuger! vi behöver kritiker som menar att dess opponent har rätt!

 2. says eberhardt:

  ‘ ”Staten kränker oss – det är staten vi egentligen bör vara rädda för”, är den gängse slutsatsen. ‘

  om detta stämmer så har motståndet en egen motgång att vänta sig. det handlar ju egentligen inte om huruvida sittande regering vill vara Storebror eller inte – den typen av makt har väl egentligen inte intresserat någon sen det 40-tal då 1984 skrevs?

  kanske var sociogram-argumentet också ett skott i blindo, även om det lät bra i er artikel. kanske måste man ta till de svårare men mer rättvisa argument som många tillbakavisar med ‘rent mjöl i påsen’-svaret?

 3. Jakob: Jag håller nog med dig i princip.

  1. Psykologer i sig är det inget fel på.
  2. Individer är kanske inte intressanta primärt. Dock är jag inte beredd att kasta ut detta helt eftersom våra legitima våldsmakter trots allt har individer som primär analysenhet. Individer hamnar in fängelse, massfenomen kan inte hamna där eftersom rättssystemet då skulle kollapsa.
  3. Nej, Tolgfors sprider nog inga lögner. Åtminstone inte utifrån den offentliga information vi har oss till livs.
  4. Inte heller Eberhard ljuger, han repeterar bara ungefär det som Tolgfors säger.
  5. Här håller jag absolut med dig: vi behöver kritiker som visar att FRA är SANNINGEN, kanske till och med kritiker som säger att ”Tolgfors har rätt, och han har ännu mer rätt om vi lägger till X, Y och Z”. Men då förändrar man ju bilden.
  6. Dock har Eberhard inte rätt. Vi kan inte bedöma vad rationell rädsla är för något. I USA är många rädda för terrorister, och i Sverige kanske vi är rädda för FRA. Hur vi motiverar dessa rädslor handlar om erfarenheter och historia snarare än en kalkyl.

  Totally agree: ”rent mjöl i påsen” bemöts bäst med intelligenta argument.

 4. jag tror inte att individer egentligen är den primära analysenheten. jag tror däremot att det är den enda statisktiska enheten mot vilken sådant som opinion eller populationsunderlag kan mätas, varför det verkar fullständigt relevant att i debatten kalla in översteläkarpsykologer som berättar att ”fra-skräcken är rena fantasier”. dock är det ju naturligtvis så att eberhardt upprepar vad som tidigare sagts, och därmed drar fokus från de aspekter som faktiskt kunde ha mindre behagliga konsekvenser för folk.

  individer kan som egen analyskategori inte visa någonting – de kan bara mätas, och vara intressanta i sådana här fall och av de intressenter vi talar om, som utslag av något annat – av memetiska tendenser, diskursiva flöden, imitative rays. det är dessa man mäter, inte själva individerna, på samma sätt som det inte är de fysiska kropparna man är intresserad av då man mäter dem för att undersöka gravitationen. (själva gravitationen kommer man ju aldrig åt – man ser bara dess verkningar, kan endast mäta dessa och inte kraften i sig.)

  i och med att den statistiska individen dock sammanfaller med våra fysiska kroppar, så är det dock synnerligen enkelt att som retorisk gest placera agensen i kropparna och inte i de flöden som tillsammans med kropparna bildar ett Subjekt. det är flödenas utbredning förslagets proponenter egentligen intresserar sig för, varför man med lätthet kan kalla in en psykolog som förklarar att det är kropparna det är fel på och som måste justera sig mot verkligheten och bli ‘rationella’.

  jag tror visst att vi håller med varandra! och jag gillar psykologi, jag har jättesnälla vänner som är psykologer och har själv gått i psykoterapi som jag var nöjd med. men vad t.ex. en terapi handlar om är inte att bli en lycklig människa genom att strunta i vad alla andra tycker, eller att lära sig höra nån inre (‘självets’) röst eller vara mottaglig för nån yttre röst (‘rationalitet’), utan handlar om att kalibrera medvetandet mot omvärlden – att anpassa den egna psykiska strukturen efter vad som fungerar i miljön (alltså samhället, världen, familjen, yrkeslivet). psykologen kan inte befria mig, men det är inte heller hans jobb. felet är just att den psykologiska kompetensen ges den förklaringskraft som motiverar att han ställs som galjonsfigur i en debatt som denna, och i och med att psykologen framstår som samhällets ställföreträdande individexpert blir han svår att säga emot.

 5. Jakob: WORD! Du sätter precis fingret på problemet! Att juridiken och polisen tänker individ är för att den statistiska överkodningen av subjektet hela tiden befäster individen. Det skrämmande är att FRA ligger före och vet bättre!

  Absolut ingen anledning att dissa psykologer. De har mycket intressant att säga. Dock händer det att jag på krogen ibland ger en hint om ”Det finns en intressant bok om schizoanalys…”.

 6. Håller helt med angående nonsensargumentet hos Eberhard. Man kan också se det så här: om det skulle vara så att hela FRA-motståndet bara beror på att folk har en irrationell rädsla för att staten ska kunna snoka i deras sängkammare, så har man fortfarande inte kommit fram till någon som helst ledtråd till huruvida FRA-lagen är bra eller inte. En sån distinktion mellan folks psykologi och verkliga sakskäl kan naturligtvis ifrågasättas, men det kräver att man förstår den först. Eberhard visar inga tecken på att förstå vad idén om rationalitet innebär, så det är lite konstigt att han tycker sig kunna peka ut vilka rädslor som är irrationella.

  Angående flödena versus individen, så är det möjligt att Jakob har rätt i att flödena är det grundläggande. Men eftersom det är kroppsliga individer som i extremfallet riskerar att skickas till exempelvis egyptiska torterare så är det helt rimligt att man i debatten koncentrerar sig på konsekvenserna på individnivå. Om man är buddhist och inte tror att det finns ett egentligt jag slutar man inte att fundera på ”vad ska jag göra idag?”, ”varför reagerade jag så?”, osv.

 7. det går bra att tro på ett egentligt jag OCH att tro på att detta jag uppstår genom flöden. ingen motsättning. däremot är det inte några egentliga jag som intresserar FRA. vad som är intressant där är vilka handlingar som kan komma att uppstå till följd av vissa flödesvägars gång och interaktioner. dessa handlingar kräver personer för att aktualiseras, kräver kanske viss infrastruktur för att kunna bli komponerade; kommunikationer, idéer, teknologier, mänskliga kroppar kombineras på vis som har våldsamma eller destruktiva handlingar som sin utkomst. det är hindrandet av dessa handlingar FRA vill motverka.

  man kan tänka sig två olika sätt att förutse hur terrordåd skulle aktualiseras, bli verkliga. det ena är att gå genom individerna, se till hur de är komponerade var och en för sig. då måste man förstås känna till alla tänkbart misstänkta individer först, och ha en färdig och korrelt psykoanalys av var och en av dem, en psykoanalys vardande en analys av all den flödesverksamhet som resulterat i en individs historiskt framskapade inre. betänkt att sveriges befolkning närmar sig nio miljoner och att ingen känd psykoanalys någonsin visat sig slutförd (‘hela psyket kartlagt, alla tänkbara reaktioner förutsagda’) så skulle det krävas en helvetes massa psykologer för ett sådant projekt. det är varken realistiskt eller intressant för FRA eller tolgfors att ha en fullständig psykologisk karta över alla individer.

  det andra sättet att förutsäga är att strunta i alla de individuella (och skitkomplicerade) noderna och i stället koncentrera sig på deras interaktioner och kommunikationer, dvs. på flöden, och utifrån denna analys se till vilka möjliga kombinationer som kan resultera i terrordåd och sedan helt enkelt försöka undvika att dessa kombinationer får utrymme att uppträda i verkligheten. det är enklare, snabbare, smidigare, smartare och mer i linje med hur verkligheten faktiskt fungerar, trots att vi gärna föredrar att tänka på världen som primärt komponerad av unika individer. det enda som, vad vi vet, gör att mänskiga individer är unika är att de alla har unika historier. historien blir till i flöden; historiens verklighet är flödesontologin. psykologin har spelat ut sin roll då det gäller att ställa diagnoser på den moderna människan, åtminstone vad FRA-skräck och liknande massfenomen beträffar.

  däremot ges psykologiska teorier ett starkt förklaringsvärde i det öppna offentliga samtalet, varför det är en god idé att låta just en psykolog uttala sig där och liksom lugna massorna. men det är inte en psykolog (iaf inte en psykoanalytiskt skolad…) som kommer att användas av FRA, och inte en psykolog som är intressant för deras uppdrag.
  ett straff, en laga påföljd på brott, utdelas till en individ och förstås inte till ett flöde. men egentligen är det inte ett ‘straff’ som det rör sig om, utan om att hålla just den noden utanför sitt nätverk för att den inte skall kunna fungera som en accelerator av vissa specifika flöden, sådana som kan vara skadliga för andra människor. tolgfors vet om detta, eberhardt har förmodligen ingen aning. för oss och för de egyptiska torterarna är det sak samma, men grejen är att det är flödena FRA vill åt, och det är också därför de måste gå genom människor – människorna är flödesreläer och nödvändiga för att flödena skall kunna finnas.

 8. …år det inte också så, att om vi bara accepterar att flödena är grunden, så följer att inte heller konsekvenserna inskränker sig till ”individen”…

 9. Eberhard är inte psykolog, han är läkare (psykiatriker) och har inte mer psykologisk kunskap än det minimala som ingår i specialistutbildningen till psykiatriker.

Lämna ett svar till Christopher Kullenberg Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.