Connecting the dots

FRA-tunnelseendet är bra, men ibland måste man se sig runt om man vill se ett större sammanhang. Vad vill egentligen regeringen med sin övervakning? Övervakning och kontroll är ju två konstitutiva komponenter i ett samhälle. De producerar lydnad och motstånd.

Helt klart är att alliansen verkar vilja ha hårdare tag. Organiserad brottslighet, människosmuggling och prostitution är stora samhällsfaror. Hur löser man sådana problem? Det finns några typiska vägar att gå. En av dem är repression och hårdare tag. Exempelvis vill man kunna frysa tillgångar och införa mera övervakning för att bekämpa sexhandel och människosmuggling. Undrar vilka uppdragsgivare FRA kommer att få i framtiden? Det är hemskt bra att Chalmersforskare kritiserar FRAs snack om att man inte ska spana inrikes. Men snart kommer de nog erkänna det. Prostitution, människohandel och organiserad brottslighet – det är hot från utlandet och där bor det farliga främlingar som inte talar svenska och inte vill infoga sig i arbeitslinjen. Bäst vi öppnar upp PKU-registret ordentligt när vi ändå är i farten. Sverigedemokraterna går framåt och tar väljare från moderaterna. Hmm…. undar vad detta beror på? Kanske för att Sd inte hycklar med vad de vill göra. De vill införa speciell förortspolis och skicka hem invandrare som begår brott, bringa ordning i skolan och låta Sverige vara Sverige och rusta upp försvaret igen. Klassisk konservativ politik. Klart och enkelt.

Vi måste se till helheten av den övervakningsregim som alliansen försöker driva igenom. Det finns som sagt flera sätt att göra detta på. Historien har visat att den biopolitiska vägen har varit mest framgångsrik sedan man på artonhundratalet införde gratis sjukvård i England. Den modell som har försökt bringa ordning med polisväsende i allt för koncentrerade stötar har ofta slutat i systemkollaps.


9 reaktioner till “Connecting the dots”

 1. christoffer: Nej, nej… det är skrivet med ironi. Jag tycker tvärtom att om man behandlar prostitution som en samhällsfara som måste bekämpas så hamnar man lätt i repressiva och kränkande metoder som kan trampa på personlig integritet och andra friheter.

 2. Den ‘tankens nationalstatliga metodologi’ som U Beck talade om har onekligen ett fast grepp. Glöm inte den globala ekonomin och västerlandets hotade status som hegemon – det är sådana faktorer som dikterar villkoren för mycket av det som sker just nu – FRA, Echelon, Onyx.

  Jag instämmer fullständigt i oron vad gäller övervakningssamhället och SD:s framryckning, samtidigt är det – när man tittar på utmaningen från Kina/Indien tillsammans med den enorma tillväxt som global illegal handel visar prov på och de nexus som skapats mellan kriminella aktörer/kollapsade och korrupta stater/politiskt och religiöst motiverade motståndsgrupper som Talibanerna väldigt svårt att se hur västerländska stater inte kommer att kompromissa med biopolitiken framöver. Nu är det postmodern politik som gäller, och den följer Agambens berömda möbiusaxel.

 3. Fråga till Ella: Kan man tolka ”tankens nationalstatliga metodologi … har … ett fast grepp”, som att även kritiken mot FRA fastnar i metodologisk nationalism och container-världsbild?
  (Här har jag själv skrivit om metodologisk nationalism: http://perherngren.blogspot.com/search/label/container-v%C3%A4rldsbild)

  Jag skulle vilja haka på Ellas tanke om jag förstod den rätt:
  Christopher du skriver: ”se ett större sammanhang. Vad vill egentligen regeringen med sin övervakning?” Sedan refererar du till en mängd viljor. Blir det då utifrån din intressanta analys inte rimligare att se det som en mängd regeringar och en mängd viljor. Det finns inte en regering i nationalstatsmyllret Sverige. Governmentality (Foucault) skulle kunna läsas som att regerandet är något som återupprepas och nyskapas i alla grupper och i alla individer. Regering och regerande är snarare mikroaktivitet än makroaktivitet.

  Om vi då tänker oss att det inte finns ”en regering” i Sverige, hur kommer då motståndet och det skapande, kreativa politiska arbetet att se ut?

  Ifall det finns ett myller av mer eller mindre starka regeranden, då bör väl vårt politiska arbete/motstånd ses som regerande och lagstiftande (Nietzsche). Vårt regerande och vårt lagstiftande knuffar undan eller blir undanknuffat. Andra kan fortsätta att innovativt imitera vårt regerande/lagstiftande i långa imitationskedjor och ett myller av nya samhällen uppstår, förändras och knuffar undan andra samhällen. Samhällsförändring blir då inte förändring av Samhället utan innovativt skapande av samhällen.

  Det här är inte en kritik utan det är snarare så här jag tolkar flertalet av alla dina (Christopher) intressanta artiklar. Ibland smyger det in metodologisk nationalism i ens formuleringar. Det är svårt att värja sig emot när man blivit indoktrinerad i att det är nationalstaten som är samhället, och att vi skulle befinna oss inuti detta mystiska Sverige som i en container …

 4. Per: Jo, jag håller med. Hela bloggposten syftar till att hitta förklaringEN till FRA, något som inte låter sig göras. Eller, man kan ju göra det enkelt för sig och förklara antingen med en konspirationsteori eller någon vulgär form av marxism.

  FRA är istället ett typexempel på en myndighet som har flera viljor, flera uppdrag och flera nationer som objekt/uppdragsgivare/plats. Som militär signalspaning lever FRA ett annat liv än när Säpo beställer information, och när man byter uppgifter med USA blir det ytterligare en transaktion som överskrider det nationella, kanske en del i kriget mot terrorismen.

  Motståndet blir ju väldigt problematiskt. Utanför Riksdagen finns ju bara en del av FRA. Denna del är ju visserligen den del som vi är instruerade att hålla ansvarig eftersom vi har röstat fram den, men om det faktiska regerandet är utspritt får vi mindre effekt.

  Dock. Allt jag skriver till pressen och politikerna är formulerat som om dessa ”har” makten och kan ”bestämma”. Det är inte sant, men å andra sidan känner de sig då betydelsefulla.

  En gång skrev jag i och för sig att Bodström inte hade makt att påverka Internet.

 5. Per Herngren: Det är en korrekt tolkning, jag tror att kritiken mot och diskussionen kring FRA-lagen skulle bli mer verkningsfull utifrån ett sådant perspektiv. Regeringens och myndighetens linje går ju onekligen ut på att stärka illusionen om nationell säkerhet, men om premisserna för denna redan är passé? Kan verkligen rekommendera Carolyn Nordstroms ‘Global Outlaws’, eller (om ni har överseende med länkning) den här sammanfattande artikeln:

  http://www-rohan.sdsu.edu/~rgibson/highway.htm

 6. Ella: Mycket intressant artikel du länkade till! Speciellt om man tänker in FRA i detta sammanhang… för att inte tala om Deleuze & Guattari. Gillade speciellt den här passagen:

  ”And almost every outlaw — from the street vendor to the head of a multinational enterprise — knows it’s about flow. Movement. The very fluid act of exchange. Product is often largely irrelevant. Postclassical economic analyses that deal with networks, turbulence, and game theory are struggling to capture those complexities. Ethnography holds a key to the puzzle: Understanding actual practice is critical. Everyone in the extralegal world knows that what matters is being able to manipulate the sometimes gentle, sometimes turbulent circulation of people, goods, moneys, bribes, negotiations, valuations, risks, and payoffs around the planet.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.